Petržalka prijala postup pre investičnú činnosť

1.7.2008
0
Páčil sa vám článok?

Podrobný postup prerokovania a schvaľovania investičnej činnosti na území bratislavskej mestskej časti Petržalka prijali dnes miestni poslanci.

Materiál predložil petržalský starosta Milan Ftáčnik. Miestny úrad pri jeho príprave vychádzal z platnej legislatívy, akou je stavebný zákon, štatút hlavného mesta Bratislava, zákon o hlavnom meste Bratislave a zákon o obecnom zriadení.

Uvádza sa v ňom napríklad postup pri odkúpení pozemku v správe mestskej časti, výrube drevín, vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti či pri žiadosti o dlhodobý nájom pozemku na investičnú činnosť. Zaoberá sa postavením a úlohami miestneho úradu, stavebného úradu, miestneho zastupiteľstva, jeho komisií a verejnosti pri prerokovaní a schvaľovaní investičnej činnosti. Mestská časť Petržalka neposkytuje napríklad krátkodobý nájom pozemku, do päť rokov, na investičnú činnosť.

Materiál rieši aj dodatočné povolenie stavby alebo odstránenie stavby, pri tomto probléme sa postupuje na základe príslušného paragrafu stavebného zákona. Podľa neho je na vlastníkovi stavby dokázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočnenej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, keďže porušil zákon. Pri dodatočnom stavebnom povolení sa postupuje podobne ako pri riadnom stavebnom povolení.

(tasr)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie