• Samospráva
  • 25.06.2008 10:29

Záhorská Bystrica zatiaľ nemá nové logo

0 0

Súťaž o nové logo, ktoré vyhlásila nedávno mestská časť Záhorská Bystrica sa už skončila, no víťaza nepriniesla. Päťčlenná komisia napokon prvé miesto neudelila.

Komisia vyberala z návrhov podľa kritérií modernosti a jednoduchej identifikácie. Po tom, ako udelila len druhé a tretie miesto, navrhla miestnemu zastupiteľstvu vyhlásiť novú súťaž o logo Záhorskej Bystrice s konkrétnejšími kritériami a tematikou. Návrhy by mali brať viac do úvahy architektonické a prírodné danosti i tradíciu obce, s prihliadnutím na jej dynamický rozvoj.

Okrem oficiálnych symbolov, ktorými sú zástava a erb, nové logo by sa malo v budúcnosti používať v oficiálnom i neoficiálnom styku - verejných oznamoch občanom, úradných dokumentoch, vizitkách zamestnancov, webovej stránke obce a volených funkcionárov, či tlačovinách vydávaných miestnym úradom.

Do súťaže sa mohol zapojiť každý občan Slovenskej republiky. Autor víťazného návrhu mal získať odmenu 10-tisíc korún. Mestská časť nestanovila farebnosť ani motívy nového loga a jeho riešenie malo zodpovedať požiadavkám na používanie v oficiálnom i v neoficiálnom styku.

O tom, aký bude ďalší postup pri tvorbe nového loga, rozhodnú v najbližšom období poslanci miestnej samosprávy v Záhorskej Bystrici.

(rob)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.