Záhorská Bystrica vyhlásila súťaž o nové logo

5.3.2008
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Záhorská Bystrica vyhlásila verejnú anonymnú súťaž o nové logo obce. Novou modernou symbolikou tak chce preniknúť do povedomia vlastných občanov ale aj širokej verejnosti.

Popri oficiálnych symboloch, ktorými sú erb a zástava, by sa nové logo malo v budúcnosti používať v oficiálnom i neoficiálnom styku, teda na úradných dokumentoch, webovej stránke, vizitkách zamestnancov obce a volených funkcionárov, verejných oznamoch občanom či tlačovinách vydávaných miestnym úradom.

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky. Autor víťazného návrhu získa odmenu 10-tisíc korún, pričom podmienkou je, aby autorské práva postúpil v prospech mestskej časti.

Logo by malo mať moderný charakter s dôrazom na jednoduchú identifikáciu. Vyhlasovateľ súťaže pritom nestanovuje povinný motív ani farebnosť nového loga, jeho stvárnenie však musí zodpovedať požiadavkám na používanie v oficiálnom i neoficiálnom styku. Návrh loga musí byť vypracovaný vo formáte A4 vo farebnom prevedení, spracovaný formou tlače. Počet návrhov na jedného občana pritom je neobmedzený.

Súčasťou návrhu musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu. Návrh treba podať v zalepenej obálke A4, pričom obálka musí obsahovať ďalšiu zalepenú obálku vo formáte A5 s identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu, teda meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Návrhy treba doručiť na adresu miestneho úradu v Záhorskej Bystrici na Námestie Rodiny 1 v Bratislava najneskôr do 30. apríla.

Všetky zaslané návrhy budú týždeň po uzávierke vystavené sedem dní v priestoroch miestneho úradu, počas ktorých môžu obyvatelia Záhorskej Bystrice formou hlasovania podporiť svojim hlasom jednotlivé súťažiace návrhy. Do 30 dní po uzávierke komisia zostavená z poslancov miestneho zastupiteľstva, odborníkov z oblasti reklamy a propagácie a výtvarných umelcov návrhy loga vyhodnotí a tri najlepšie postúpia do druhého kola.

Sekretariát starostu potom do 15 dní vyzve troch navrhovateľov, aby predložili riešenia zodpovedajúce jednotnému vizuálnemu štýlu mestskej časti a spôsobu, akým sa bude logo používať a prezentovať na jednotlivých formátoch. Z týchto troch návrhov potom komisia vyberie víťaza.

(sita)

Páčil sa vám článok?