• Samospráva
  • 03.02.2008 22:13

Kto je vlastne zodpovedný za nevýhodné prenájmy mestského majetku?

0 0

Skutočnosť, že mesto neraz predáva alebo prenajíma svoj majetok za nevýhodné ceny, je známa. Dosluhujúci primátor Jozef Moravčík, ktorý mal o tom čo-to vedieť, tvrdí, že on za to nemôže.

„Nie som ten, kto chodí po meste a rozdáva mestský majetok,“ vyhlásil nedávno v súvislosti s medializovanými skutočnosťami o nevýhodnom prenájme dvoch objektov, oboch zhodou okolností situovaných na Panskej ulici v centre mesta a  prenajatých spoločnosti Spectrum Reality.

Prvým z nich je lekáreň U Salvatora, ktorá je už dlhé roky zatvorená. Po tom, čo médiá označili prenájom lekárne za nevýhodný, považoval za potrebné sa k tejto otázke vyjadriť aj J. Moravčík, podľa ktorého problém vznikol ešte „za Kresánka“, teda v minulom volebnom období. „V zmluve je ustanovenie, že zmluva je vypovedateľná, ak sa objekt nevyužíva na účel uvedený v zmluve,“ konštatoval. „Zistili sme však, že nemáme dobrú právnu pozíciu, lebo podľa platných noriem v týchto priestoroch nemožno prevádzkovať lekáreň (primátor tým naznačil obavu, že prípadný súdny spor by mesto prehralo, pozn. red.). Preto mesto uprednostňuje dohodu.“

Moravčík vyhlásil, že mesto urobí všetko pre to, aby sa do lekárne vrátil aj vzácny mobiliár a s jeho majiteľom už dohodlo „určité riešenie“. Ako dodal, mesto zohľadní aj investície spoločnosti Spectrum Reality do lekárne. Dodajme, že ako nás informoval konateľ Spectrum Reality Dušan Kollár, problém lekárne sa vyrieši tak, že spoločnosť od zmluvy s mestom odstúpi.

Pokiaľ ide o priestory na Panskej 2, ktoré nájomca Spectrum Reality ďalej prenajíma predajni Max Mara, skutočnosti o nevýhodnosti prenájmu pre mesto vyšli najavo po tom, čo sa D. Kollár rozhodol predajňu z týchto priestorov dostať preč. Podľa médií Spectrum Reality platí mestu za prenájom jedného štvorcového metra 2500 korún, pričom komerčné ceny  okolí sa pohybujú okolo 10 000 korún za meter. Priestory predajni Max Mara vraj prepustil za odstupné 100 000 dolárov a inkasuje od nej 17 000 korún za štvorcový meter.

Podľa J. Moravčíka aj tento problém vznikol ešte „za Kresánka“. „Nájomná zmluva bola uzatvorená ešte pred rokom 1998,“ vyhlásil a upozornil, že v zmluve medzi Spectrum Reality a mestom sa pôvodne hovorilo o výške nájomného iba 1800 korún za štvorcový meter. „Nízke nájomné mi vysvetlili tým, že sa pri ňom zohľadnili rekonštrukcie. Neskôr chcel pán Kollár previesť zmluvu z jednej svojej firmy na druhú svoju firmu. Súhlasil som, ale s podmienkou, že sa zvýši nájomné podľa cenovej mapy. Nakoniec akceptoval zvýšenie nájomného na 2500 korún za štvorcový meter.“ Moravčík tvrdil, že keď si to „na meste“ prepočítali, zdalo sa im to výhodné. Pripustil tiež, že systém zníženia nájomného z dôvodu nákladov, ktoré nájomca vynaloží na rekonštrukciu, je netransparentný. Prečo teda mesto takýmto systémom uzatváralo a uzatvára nájomné zmluvy, však už nevysvetlil.

Podobných prípadov nevýhodného prenájmu mestského majetku je však viacero. V minulosti predstavitelia mesta prenajímali lukratívne nehnuteľnosti v centre Bratislavy za nájomné, ktorého výška je z pohľadu dnešných trhových cien doslova smiešna. Takým prípadom by podľa našich informácií mali byť priestory kaviarne a reštaurácie Korzo na Hviezdoslavovom námestí, kde sa nájomné pohybuje okolo 300 korún za meter štvorcový. Nájomná zmluva sa podľa našich informácií skončila, nájomca sa však priestorov s výhodným nájomným nechce vzdať.

Podobným prípadom sú aj priestory predajne Folk Folk na Rybárskej bráne, kde sa platnosť nájomnej zmluvy skončila pred niekoľkými rokmi a mestu sa napriek výpovedi nepodarilo tieto priestory získať späť. Nevýhodne boli prenajaté aj priestory pod Michalskou bránou, kde súčasné mestské zastupiteľstvo rozhodlo o prenájme priestorov za nízke nájomné. Nevýhodným prenájmom mestského majetku sa budeme venovať aj v budúcom vydaní novín.

(lau, ado)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.