Petržalčania znižujú rozpočtový schodok

25.12.2007
0
Páčil sa vám článok?

Petržalskej mestskej časti sa podarilo niekoľkými opatreniami znížiť plánovaný schodok rozpočtu z 28 na 20 miliónov korún. Po prvom polroku sa rozpočtové príjmy plnili na 45,4% a výdavky len na 36%.

Daňové príjmy sa plnili na 63 a nedaňové na 66,7%. Daňové príjmy sa darilo napĺňať aj vďaka vyhľadávacej činnosti a zisťovania, ako si podnikateľské subjekty plnia svoje povinnosti v súvislosti s daňou z nehnuteľností. Menej pozitívne je plnenie rozpočtu v oblasti poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, či poplatkov za psa.

Nedaňové príjmy tvorili príjmy z predaja a prenájmu majetku, príjmy z prevodu prostriedkov Rezervného fondu a prebytku hospodárenia za rok 1999, úroky a iné príjmy. Podľa doterajšieho plnenia príjmov rozpočtu sa zdá, že do konca roka prekročia plánovanú výšku.

Výdavky plánované na 321 miliónov korún sa v prvom polroku plnili len na 36 percent. Príčinou bolo najmä nezrealizovanie kúpy objektu TESCO, pri ktorej nedošlo k vzájomnej dohode. Z bežných výdavkov sa napríklad čerpali dva milióny na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Na príspevky a sociálne dávky a činnosť klubov dôchodcov išlo 37,6% výdavkov.

Najviac - vyše 60 percent výdavkov, investovala mestská časť do životného prostredia, veterinárnu asanáciu, polievanie zelene, ochranu a údržbu zelene a lužných lesov, jarné čistenie, ale aj odstraňovanie vrakov a osadenie balvanov na zabránenie parkovania v zeleni. Vyše 85 percent išlo na opravy a údržbu komunikácií, chodníkov a parkovísk, dopravného značenia, ale aj na opravy pitných fontánok v Sade Janka Kráľa.

(brn)
Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.