• Samospráva
  • 18.11.2007 20:09

Starosta Rusoviec Dušan Antoš: Vždy, keď sa o niečom rozhoduje, sú hlasy za i proti

0 0

V sérii rozhovorov so starostami jednotlivých bratislavských mestských častí pokračujeme aj v tomto vydaní našich novín. Tentoraz sme oslovili starostu Rusoviec Dušana Antoša.

Dôvodom je aj fakt, že v Rusovciach sa v uplynulých dňoch konalo referendum s dvomi otázkami, v ktorom mali občania rozhodnúť, či mestská časť môže predať budovu bývalej školy a kúpiť od družstva objekt, ktorý by slúžil ako kultúrny dom a kancelárie miestneho úradu. Referendum bolo pre nízku účasť hlasujúcich neplatné.

~     ~     ~
Ako hodnotíte tvrdenia, že referendum bolo zle pripravené, a preto bolo neúspešné?

- Považujem to za dezinformácie. Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo referendum s dvomi otázkami, o ktorých sa malo rozhodovať, mňa ako starostu zaviazalo, aby som vypracoval analýzu, ktorá bude vhodená do schránky každej rodine v našej mestskej časti, teda informovanosť bola pripravená na sto percent. Túto povinnosť sme si splnili, k analýze bola pripojená aj pozvánka na verejné zhromaždenie k tejto otázke, takže referendum nepovažujem za zle pripravené. Neúspešné bolo z toho dôvodu, že z 1700 oprávnených voličov sa na ňom zúčastnilo 142, z ktorých ešte deväť hlasovalo neplatne. Priebeh referenda bol  súlade s podmienkami, ktoré určilo zastupiteľstvo.

Prečo podľa vás existuje odpor proti zámeru predať objekt bývalej maďarskej školy?

-Vždy, keď sa o niečom rozhoduje, sú hlasy za i proti. Tí, ktorí boli proti, chcú túto budovu zachovať na nejaké využitie, čo osobne nevylučujem, na druhej strane sa nám naskytla možnosť kúpiť od Poľnohospodárskeho družstva Dunaj administratívnu budovu, kde je kultúrny dom a poskytuje možnosť rozšíriť priestory miestneho úradu o archív, kancelárie a podobne. Je tam aj kuchyňa, v ktorej by bolo možné pripravovať jedlá pre dôchodcov i pre organizácie. Na druhej strane bývalá škola je v podstate ruina, platí tam stavebná uzávera, takže kultúrny dom by tu nebolo možné zriadiť. Preto kúpa už hotovej administratívnej budovy s kultúrnym domom je rýchlejším a lacnejším riešením.

Aký bude ďalší osud bývalej školy?

- Predpokladám, že by mohla byť predaná vo verejnej súťaži (tesne pred uzávierkou tohto vydania našich novín o tom rozhodli poslanci miestneho zastupiteľstva, pozn. red.). Zastupiteľstvo už v minulosti rozhodlo, že bude môcť byť využitá aj na komerčné účely, v závislosti od toho, čo kto ponúkne. Budova by mohla slúžiť napríklad na služby, ale aj na elegantné bývanie. Samozrejme, mestská časť budúceho vlastníka zaviaže povinnosťou za každých okolností zachovať historický vzhľad budovy.

Rusovce sú známe najmä krásnym kaštieľom, ktorý je v zanedbanom stave. Aj keď vieme, že kaštieľ je v správe úradu vlády, predsa sa opýtame: aké aktivity vyvíja vo vzťahu ku kaštieľu vaša mestská časť?

- Nemôžeme vyvíjať žiadne aktivity práve z dôvodu, ktorý ste uviedli - kaštieľ je v správe úradu vlády. Je v takom stave, že jeho rekonštrukcia si vyžiada ešte asi pol miliardy korún. Aktivity sme vyvinuli ohľadne parku pri kaštieli - so Správou zariadení úradu vlády máme podpísanú zmluvu, ktorá nadobudne účinnosť, keď sa nám podarí uskutočniť revitalizáciu parku, čo je podmienené poskytnutím finančných prostriedkov pre mestskú časť. Budeme žiadať o vyčlenenie prostriedkov Európskej únie na tento účel. Keď ich dostaneme a zmluva nadobudne účinnosť, pustíme sa do revitalizácie parku a lesoparku.

Z čoho by mala pozostávať táto revitalizácia?

- V každom prípade by sme chceli ošetriť dreviny, ktoré sú dosť zanedbané, obnoviť parkovú výsadbu, opraviť chodníky, osadiť lavičky, skrátka, revitalizovať ho tak, aby sa park stal oázou pokoja a vyhľadávaným miestom návštevníkov Rusoviec. Park je svojím spôsobom klenot, trošku zazlievame úradu vlády, že za posledných desať rokov ponechal park v takom stave, v akom je. Navrhovali sme dokonca aj to, že by sme v prvej etape v spolupráci s naším miestnym podnikom Ruseko opravili aj vonkajšie oplotenie, ktoré je schátrané. Verím, že sa nám to podarí v rámci celého projektu revitalizácie.

Aké plány má vaša mestská časť v súvislosti s rusovskými jazerami?

- Už viackrát som sa vyjadril, že toto územie je potrebné najskôr majetkovo vyrovnať. V Rusovciach je situácia zložitá, pôda kedysi patrila grófovi Lónaymu a princeznej Štefánii, dosť pozemkov bolo znárodnených... Situácia je zložitá, treba vyrovnať vlastnícke vzťahy so Slovenským pozemkovým fondom, o niektoré pozemky vedie súdne spory Rád svätého Dominika. Keď sa tieto majetkovoprávne vzťahy vyriešia, mestská časť k tomu môže zaujať stanovisko. Samozrejme, potrebná je aj zmena územného plánu, aby bolo možné v tejto lokalite postaviť aspoň nejaký septik, zariadenia bufetového typu a celý areál okolo jazier oplotiť, aby sme mohli vyberať vstupné a získané peniaze využiť na čistenie okolia jazier.

V posledných rokoch sa uskutočňuje v Rusovciach intenzívna výstavba rodinných domov. Bude pokračovať v budúcnosti aj v iných lokalitách?

- Momentálne pokračuje výstavba v lokalite Prímestské bývanie, kde mestská časť v spolupráci s firmou Relax Pro buduje inžinierske siete. V lokalite by malo byť 99 domov, v máji až v júni by malo byť všetko pripravené na to, aby bolo možné začať stavať. Výstavba v lokalite za kaštieľom, ktorá sa začala v roku 1997, je už na 70 percent ukončená. Ďalším miestom na výstavbu vyše 200 rodinných domov je lokalita Rusovce - sever. Momentálne trvajú súdne spory o vlastníctvo medzi našim urbárskym spoločenstvom a spoločnosťami, ktoré tam vlastnia pozemky, takže tu je zatiaľ výstavba pozastavená.

Nedávno ste sa na stránkach našich novín vyjadrili, že prioritou Rusoviec je dobudovanie kanalizácie a obnova námestia pred nákupným strediskom. Aký je aktuálny stav v týchto záležitostiach?

- Kanalizácia sa buduje  na uliciach Hájova, Zdravotnícka, Lesnícka a Balkánska, ďalšie etapy sú v štádiu vybavovania územných rozhodnutí a stavebných povolení. Takisto Vodohospodárska výstavba dokončí prvú etapu kanalizácie na Balkánskej ulici. Pokiaľ ide o revitalizáciu námestia, v každom prípade by sme ju chceli uskutočniť v budúcom roku. O príspevok mienime požiadať aj magistrát, pretože chceme vybudovať v centre aj kruhový objazd. Ide o veľkú akciu, ktorá si vyžiada desiatky miliónov korún. Teraz pripravujeme súťažné podmienky na architektonický návrh, verím, že všetko bude pripravené tak, aby sme mohli začať v budúcom roku.

Objavili sa v Rusovciach nejakí súkromní investori s významnejšími investičnými zámermi? Ak áno, akí?

- Dostali sme avízo od spoločnosti Wopex, ktorá má záujem vybudovať svetovú burzu produktov, objavili sa aj úvahy investorov vybudovať tu golfové ihrisko, tieto zámery sú však zatiaľ len v polohe prejavenia predbežného záujmu.

Zhováral sa Juraj Handzo

Starosta Rusoviec Dušan Antoš: Vždy, keď sa o niečom rozhoduje, sú hlasy


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.