Starostka Anna Zemanová: Vajnory sú spiacou krásavicou, treba ju prebudiť

15.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Sériu našich rozhovorov so starostami jednotlivých bratislavských mestských častí dnes uzatvárame so starostkou Vajnor Annou Zemanovou.

Za jednu z priorít ste pred niekoľkými mesiacmi v ankete našich novín označili prebudovanie križovatky pri vstupe do Vajnor na kruhový objazd. Prečo vám tak záležalo práve na tejto zmene?

- Myslím si, že možné ohrozenie ľudských životov stálo za to, aby sme sa pustili do prebudovania križovatky, ktorej pôvodné krížové usporiadanie nebolo bezpečné. Okružnú križovatku považujú odborníci za bezpečnejší. Samozrejme, uvažovalo sa aj o svetelnej križovatke, bola však spracovaná ekonomická štúdia, z ktorej vyplynulo, že kruhová križovatka je ekonomickejšia ako svetelná. V súčasnosti je križovatka už funkčná. Očakávame, že mesto nám zverí údržbu a opateru zelene v strede križovatky. Radi by sme tu umiestnili erb našej mestskej časti.

Aké ďalšie opatrenia v oblasti dopravy by sa mali realizovať na území Vajnor?

- Otvorená koalícia občanov, ktorú sme vytvorili pred minuloročnými komunálnymi voľbami, upozorňovala, že je potrebné riešiť dopravu vo Vajnoroch komplexne a odbremeniť pamiatkovú zónu, ktoré je v strede našej mestskej časti, od tranzitnej dopravy. Preto jednou z úloh, ktoré sme si dali, je aspoň projekčne pripraviť takzvaný severný obchvat Vajnor, ktorý by odviedol tranzitnú dopravu z našej mestskej časti v smere Bratislava - Chorvátsky Grob. Radi by sme perspektívne riešili kruhovým objazdom aj križovatku na vjazde do Vajnor z Rače.

Pripravuje mestská časť v najbližšom období nejaké významnejšie investičné akcie?

- S najväčšou investíciou - dobudovaním kanalizácie vo Vajnoroch - sa boríme už niekoľko rokov. Je to náročná investícia, v roku 1996 sa rátalo s objemom 107 miliónov korún, dnes vieme, že to celkom určite bude viac. Prestavali sme 60 miliónov, ale kanalizácia je vybudovaná iba z jednej tretiny. Z dôvodu vysokej hladiny podzemných vôd musel byť použitý náročnejší systém vákuovej kanalizácie. Dúfam, že sa nám v budúcnosti podarí v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, ktorú sme požiadali o spoluinvestorstvo, pokračovať v ďalšej etape výstavby. Všetko závisí od financií, v súčasnosti čakáme na odpoveď z ministerstva životného prostredia, na ktoré sme sa obrátili so žiadosťou o dotáciu. V najbližších dňoch by sme sa mali dozvedieť, či získame nejaké prostriedky na tento rok alebo nie. Ak by bol dostatok finančných prostriedkov, kanalizácia by sa dala dokončiť v priebehu dvoch rokov. Máme snahu sa o to pokúsiť, samozrejme, nemôžem to však prisľúbiť, pretože momentálne peniaze ešte nemáme. Isté predstavy o finančnom modeli však existujú.

Do niektorých mestských častí, napríklad aj do susedného Ružinova, prichádzajú investori s významnými projektmi. Objavili sa nejakí aj vo Vajnoroch?

- Vzhľadom na to, že naša mestská časť je pri vstupe do Bratislavy, je pre investorov atraktívna. V súčasnosti tu už máme etablovaných investorov s účasťou zahraničného kapitálu, ako sú napríklad Coca-cola, Mercedes, NAY, v tomto období riešime umiestnenie predajne Ford.

Aká je vo Vajnoroch situácia v oblasti individuálnej bytovej výstavby?

- Vajnory sú typické individuálnou bytovou výstavbou. Máme tu rozvojové plochy, kde sa ráta s novou výstavbou. Ide o pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, niektoré plochy sú pripravené tak, že združenie vlastníkov už má vybavené aj vklady na katastri, problémom je však infraštruktúra. Dúfame, že s pomocou financií z fondov sa nám podarí vyriešiť dobudovanie infraštruktúry a individuálnu bytovú výstavbu rozbehnúť.

Existujú nejaké zámery týkajúce sa zveľadenia okolia jazier pri Vajnoroch s cieľom ich lepšieho využívania na rekreáciu?

- Vajnorské jazerá spolu s blízkou Národnou prírodnou rezerváciou Šúr sú mojimi srdcovými záležitosťami, zaoberala som sa nimi už na mojom predchádzajúcom pracovisku. Pokiaľ ide o Vajnorské jazerá, pred dvoma rokmi bola vypracovaná urbanisticko-ekologická štúdia, ktorá navrhovala určité regulatívy na tomto území, stanovovala ekologickú únosnosť, dopravné riešenia, úpravy brehov. Niečo sa podarilo realizovať ešte v období, keď pri jazerách pôsobila organizácia Štrkopiesky a kameňolomy, ktorá ešte pred odchodom vybudovala pláž pre obyvateľov na zlepšenie pohody pri vode, pretože brehy sú ináč veľmi strmé a nie je priestor na to, aby sa ich sklon zmiernil. Štúdia bola akceptovaná v rámci konceptu územného plánu a bude zahrnutá v novom územnom pláne hlavného mesta. Devätnásteho mája bol vydaný pre túto lokalitu záväzný pokyn na udržiavanie čistoty a poriadku, sú sprísnené aj podmienky pre prevádzkovateľov rôznych predajných aktivít v okolí jazier. Sú tiež vytvorené podmienky na to, aby mohli byť uzatvorené prístupové komunikácie k jazerám počas sezóny. Treba si uvedomiť, že Vajnorské jazerá oficiálne nie sú prírodným kúpaliskom. Na jednej strane sme realisti a chápeme, že čistá voda láka množstvo ľudí, na druhej strane chceme, aby sa tu udržiavala hygiena, čistota a poriadok.

Čo konkrétne by ste v živote mestskej časti ešte chceli zlepšiť počas svojho štvorročného funkčného obdobia?

- Je toho viac - spolu s poslancami máme záujem zlepšiť čistotu a poriadok na území mestskej časti, riešiť otázky bezpečnosti a preventívne eliminovať prejavy vandalizmu, ktoré sa tu sporadicky vyskytujú. Mojou snahou je tiež oživiť bohaté tradície Vajnor. Už pred voľbami bolo mojím sloganom: Vajnory sú spiacou krásavicou, treba ju prebudiť. Dúfam, že sa nám to podarí. Niektoré naše aktivity, o ktoré sme sa už pokúsili, obyvatelia prijali vcelku pozitívne, priaznivý ohlas malo nové podujatie - fašiangový ples starostky, po rokoch sme pred budovou úradu postavili máj, snažíme sa obyvateľov motivovať, aby sa iniciatívne podieľali na živote v našej mestskej časti. Na spomenutom plese sme prvý raz otvorili otázku obnovy Vajnorského ľudového domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, ale je v havarijnom stave. Medzi obyvateľmi sa uskutočnila zbierka, ktorej výnos bol pridaný k sume 1,4 milióna, ktorú na záchranu a obnovu tohto vzácneho objektu vyčlenilo miestne zastupiteľstvo. Verím, že sa nám podarí obnoviť expozíciu múzea, chceli by sme, aby tam bola aj vajnorská vinotéka, predajňa suvenírov a keramiky, ale aj kaviareň či čajovňa, a tým by sa stal tento priestor atraktívny nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre turistov. V tomto období spracovávame zadanie na výber dodávateľa opravy budovy a veríme, že ešte pred zimou sa podarí opraviť aspoň strechu.

Aké sú vaše predstavy o spolupráci s novým vedením mesta?

- Môžem povedať, že ak naša spolupráca bude pokračovať tak, ako sa už rozbehla, lepšiu si ju už môžem ťažko želať. S vedením mesta sa mi veľmi dobre komunikuje, stretávam sa s ochotou nielen vypočuť, ale aj pomôcť. Vedenie mesta nerobí rozdiely medzi veľkými a malými mestskými časťami a vie správne odhadnúť priority.

Zhováral sa Juraj Handzo
Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.