• Samospráva
  • 09.11.2007 00:37

Mesto upraví ilumináciu v budúcom roku

0 0

Mesto pripravuje úpravu iluminácie významných pamiatkových objektov v historickom centre. V prvej etape pôjde o Primaciálne námestie a Primaciálny palác, v druhej etape príde na rad Hlavné námestie.

Podľa riaditeľa mestskej organizácie Paming Cyrila Vaňa vo všetkých prípadoch ide o ilumináciu (nasvietenie) fasád, resp. ich zvlášť zaujímavých častí. „Dôležité je pritom dodržanie kritérií, pokiaľ ide o intenzitu, farebnosť a v neposlednom rade aj cenovú náročnosť osvetlenia,“ konštatoval. „Moderné osvetľovacie zariadenia sú energeticky oveľa menej náročné ako staré, takže výmenou starých za nové mesto ušetrí na elektrickej energii.“

V Primaciálnom paláci bude osvetlená nielen fasáda, ale aj časti jeho nádvorí - v prvom nádvorí bude osvetlený vstup do Kaplnky sv. Ladislava a socha sv. Juraja - drakobijcu na koni, v druhom stena so súsoším a strom, osvetlené budú aj komunikačné priestory paláca. Osvetlenie Primaciálneho paláca, Primaciálneho námestia a Starej radnice by sa malo realizovať v budúcom roku. Druhá etapa, zahŕňajúca Hlavné námestie, by sa mala začať realizovať ešte v roku 2004 a dokončiť v roku 2005.

Okrem týchto aktivít má mesto v pláne vyhotoviť koncepciu osvetlenia, pomocou ktorej by bolo možné zabezpečiť, aby nedochádzalo k prípadom nesprávneho nasvietenia objektov. „Niektoré, najmä nové alebo novozrekonštruované objekty, sú totiž osvetlené s príliš veľkou alebo naopak príliš malou intenzitou,“ uviedol Vaňo. Ako príklad spomenul hotel Carlton, ktorý je osvetlený oveľa silnejšie a výraznejšie ako iné, nemenej významné objekty na Hviezdoslavovom námestí, akými sú napríklad Reduta alebo Slovenské národné divadlo.

„Mesto si chce strážiť svoju nočnú siluetu a vyvážené osvetlenie jednotlivých objektov,“ zdôraznil. Pripravovaná koncepcia bude k dispozícii stavebným úradom, ktoré investorov usmernia podľa určitých pravidiel. Tie budú vychádzať z toho, že dominantami sú napríklad Hrad, Dóm svätého Martina, prípadne Nový most či Národná banka Slovenska a intenzita iných objektov ich nesmie „prehlušiť“. Tiež by malo platiť, že historické budovy by mali byť osvetlené teplými farebnými odtieňmi a moderné objekty studenými.

Časový horizont vypracovania celkovej koncepcie iluminácie C. Vaňo odhadol na minimálne tri roky. Koncepcia sa musí schváliť a musia sa vyčleniť finančné prostriedky na ilumináciu vybraných objektov.

(lau)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.