• Samospráva
  • 03.10.2006 13:46

Starosta Rusoviec Dušan Antoš: Naša budúcnosť je v rozvoji cestovného ruchu

0 0

Ako by ste zrekapitulovali obdobie od komunálnych volieb na jeseň roku 2002 po dnešok?

- Začala sa výstavba viacerých objektov, dokončuje sa kanalizácia, dobre napreduje výstavba rodinných domov v lokalite Prímestské bývanie a v lokalite Za kaštieľom. V druhej uvedenej lokalite, kde má byť spolu 200 rodinných domov, ostalo nezastavaných už len niekoľko parciel, v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou momentálne pracujeme na prevzatí technickej infraštruktúry. Pokiaľ ide o spomenutú kanalizáciu, ukončená bola jej najdôležitejšia časť na Balkánskej ulici, ktorá sa v súčasnosti kolauduje. Okrem toho pripravujeme rekonštrukciu komunikácie súbežnej s Balkánskou ulicou, ktorá by sa mala realizovať ešte v druhom polroku tohto roka, a vytúženú obnovu námestia, ktorá sa doteraz nemohla robiť pre budovanie kanalizácie.

V akom štádiu je rekonštrukcia námestia?

- Momentálne sa dokončuje projekt na stavebné povolenie, v súčasnosti zvažujeme, akou formou by sa mala obnova uskutočniť, pretože je to dosť zložitá plocha, a pripravujeme prepočty, koľko by rekonštrukcia mohla stáť. Prostriedky chceme získať predajom našich pozemkov, čakáme na zmeny územného plánu, ktoré by mestské zastupiteľstvo malo schváliť v septembri. Naším cieľom je, aby sa spred nákupného strediska presťahovalo trhovisko, ktoré sa do tohto prostredia nehodí, do priestoru za nákupným strediskom. Parkovisko na námestí chceme vydláždiť zámkovou dlažbou, pribudnúť by mala zeleň, pred nákupným strediskom chceme umiestniť menšiu fontánku a lavičky. Súčasťou rekonštrukcie by mala byť aj úprava križovatky na vstupe do Rusoviec, ktorej podstatou je zmena organizácie dopravy. Pôvodne sme rátali aj s jej premenou na kruhový objazd, nedisponujeme však dostatočným rozpočtom.

Aké ďalšie investície v Rusovciach považujete za najdôležitejšie?

- Najvýznamnejšia je asi dostavba štvrtej etapy výstavby kanalizácie na Maďarskej a Irkutskej ulici. Bratislavská vodárenská spoločnosť pripravuje stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou. Je predpoklad, že táto etapa výstavby by sa mohla realizovať v budúcom roku. V rámci zmeny územného plánu tiež plánujeme dobudovať bývalý objekt novej farmy (pôdohospodárske družstvo Dunaj), kde sa ráta s málopodlažnou bytovou výstavbou. Malo by tu pribudnúť okolo 150 bytov a rodinné domy.

Aké služby alebo infraštruktúra ešte podľa vás chýbajú v Rusovciach?

- Keďže Rusovce sú pomerne atraktívne z hľadiska cestovného ruchu, myslím si, že tu chýbajú možnosti ubytovania. Chceli by sme tiež skultúrniť okolie našich jazier, čakáme na zmenu územného plánu, ktorý má klasifikovať túto lokalitu ako rekreačnú oblasť. V každom prípade by tu mali byť vybudované sociálne zariadenia, bufety s letnými terasami, zvažujeme aj oplotenie celého areálu. Chceli by sme do tohto areálu vniesť poriadok. Údržba tohto priestoru si momentálne vyžaduje náklady, náš podnik RUSEKO ho musí čistiť a mestská časť pritom z neho nemá žiadny prínos napríklad v podobe vyberania vstupného. Preto v budúcnosti rátame s aspoň symbolickým vstupným. Pokiaľ ide o infraštruktúru, chýba nám tu káblová televízia, jej zavedenie je však finančne veľmi náročné. V novo vybudovaných častiach Rusoviec sme so zavedením káblovej televízie rátali a momentálne podpisujeme so spoločnosťou UPC zmluvy o prevádzke káblovej televízie, v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do starších ulíc. Čaká nás aj rekonštrukcia miestneho rozhlasu, kde je naopak nutné rozšírenie zo starých do nových území.

Ktoré dopravné problémy v Rusovciach považujete za najnaliehavejšie?

- Ako problém pociťujeme najmä fakt, že po hlavnom ťahu, ktorým je Balkánska ulica, vodiči jazdia príliš rýchlo, hoci v celej mestskej časti je rýchlosť obmedzená na 40 kilometrov za hodinu. Stále žiadame políciu, aby na území mestskej časti častejšie merala rýchlosť. Ľudia nás žiadajú, aby sme na Balkánskej inštalovali retardéry, keďže však ide o cestu prvej triedy, nie je to možné. Problém je aj s kvalitou vozovky – v miestach, kde sa budovala kanalizácia, je už dobrá, ale mimo mestskej časti je dosť zdevastovaná. Už sme sa obrátili na magistrátny odbor cestného hospodárstva so žiadosťou, aby dal túto komunikáciu do poriadku.

Na aké ďalšie činnosti sa najviac zameriava samospráva v Rusovciach?

- Snažíme sa o to, aby sme mohli vo väčšej miere ako doteraz využívať naše zdravotné stredisko, a to v tom zmysle slova, aby v ňom pôsobili aj lekári ďalších odborností. Máme tam praktického lekára, zubného lekára, detského lekára, gynekológiu a lekáreň, chceli by sme tieto služby rozšíriť napríklad o chirurgiu, gastroenterológiu či ortopédiu. Na jeseň by sme už mali mať aj očného lekára. Chceme tiež rozšíriť detské ihrisko pri materskom centre Kukulienka a doplniť ho o nové prvky. Dosť veľkým problémom je pre nás školský majetok, spolu s budovami sme od štátu dostali aj nevyrovnaný pozemok pod školským areálom – už sa objavili pôvodní vlastníci, ktorí chcú od nás náhradné pozemky.

Aká je vaša vízia vzdialenejšej budúcnosti Rusoviec?

- Perspektívu Rusoviec vidím v ďalšom rozvoji cestovného ruchu, ktorý by mal byť prioritou. Už dnes Rusovce navštevuje mnoho turistov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Okrem jazier je lákadlom Rusoviec Gerulata, vykopávky z čias starého Ríma, kaštieľ, ktorý chceme v budúcnosti získať od správy zariadení úradu vlády, takže turistom máme čo ponúknuť.

Kaštieľ stále chátra, úrad vlády, ktorý ho spravuje, nemá na opravy dosť peňazí. Ako sa staviate k tejto situácii?

- Kaštieľ by v budúcnosti mal slúžiť širšej verejnosti na kultúrne účely, mohli by sa v ňom usporadúvať sobášne obrady a mohol by slúžiť aj na ubytovanie. Keby sa ho podarilo opraviť, bol by pýchou Rusoviec. Veľmi by nás mrzelo, keby sa kaštieľ dostal do rúk súkromného investora, lebo potom by určite nebol prístupný verejnosti. So Správou zariadení úradu vlády už dlhší čas rokujeme o možnostiach, ako by mestská časť mohla získať kaštieľ, najväčší problém je, že stále trvá súdny spor s rádom svätého Benedikta. Na tejto okolnosti zatiaľ viaznu všetky naše snahy. Budeme ďalej hľadať východiská, aby sme kaštieľ dostali do takého stavu, aby sa obec mohla o neho starať. Uvedomujeme si, že ide o veľkú stavbu, ktorej prevádzka a údržba by si vyžadovala značné prostriedky. Preto predpokladáme, že kaštieľ by sme spravovali s neziskovou organizáciou Národný trust Slovenska. Ide o mimovládnu organizáciu zameranú na ochranu historických miest a krajiny Slovenska.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.