• Samospráva
  • 27.10.2007 19:11

Kauza Revital sa skončila

0 0

Najvyšší súdny dvor Rakúska vo Viedni svojím nedávnym rozhodnutím definitívne ukončil spor hlavného mesta Bratislavy a mestskej časti s rakúskou spoločnosťou V.I.P. Wien známy ako Kauza Revital.

Podľa rozhodnutia, ktoré potvrdzuje rozsudky Obchodného súdu a Vrchného krajinského súdu, nemusí Bratislava zaplatiť spoločnosti V.I.P. požadovaných 130 miliónov šilingov.

Kauza Revital vznikla v prvom volebnom období samosprávy v rokoch 1990 -1994. Projekt revitalizácie historického jadra spočíval vo vstupe finančného kapitálu a vklade nehnuteľností vo vlastníctve mesta do spoločne vytvoreného podniku. Po ročnej nečinnosti rakúskych firiem sa mesto rozhodlo požiadať súd o zrušenie svojej účasti v spoločnosti Revital. Bezprostredným dôvodom tohto kroku bol návrh rakúskych partnerov na zmenu zmluvy o spolupráci, na základe ktorej by mesto stratilo možnosť nakladať s vloženým majetkom ako so svojím vlastníctvom.

Jeden zo spoločníkov Revitalu - firma V.I.P. Bau Projekt Wien - sa však prostredníctvom Medzinárodného rozhodcovského súdu Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni domáhal na meste a mestskej časti ušlého zisku vo výške 4,3 milióna šilingov, ktorý postupne narástol na 130 miliónov ATS.

Medzinárodný rozhodcovský súd vydal v lete 1997 rozhodcovský nález, podľa ktorého mala Bratislava a Staré Mesto zaplatiť požadovanú sumu. Proti nemu však podalo hlavné mesto a mestská časť žalobu o zrušenie na Obchodnom súde vo Viedni, ktorý v marci 1998 rozhodol o zrušení rozhodcovského nálezu. Tento rozsudok po odvolaní sa spoločnosti V.I.P. neskôr potvrdil aj Vrchný krajinský súd a nakoniec aj Najvyšší súdny dvor.

(mer)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.