ROZHOVOR: Potkany sa vedia do bytu dostať cez záchod. Ľudia vtedy často urobia jednu chybu

13.5.2024
0

Zdroj: Archív M. B.

Páčil sa vám článok?

Bez vody potkan dlho neprežije. Už po piatich dňoch môže u hlodavca nastať smrť. Práve preto sa usídľuje v kanalizácii, kde má prístup k vode, ale aj k potrave. Ak jej nemá dostatok, hľadá ju priamo na ulici. Aktuálne majú problémy s potkanmi na viacerých miestach v Petržalke. S ich likvidáciou pomáha bojovať Marko Budinský, deratizér, s ktorým sme sa zhovárali o potkanoch a ich eliminácii.

Sú potkany v Petržalke rozšíreným problémom?

Naša firma má pomerne časté výjazdy do Petržalky, ale aj do iných mestských častí, napr. Dúbravka a Staré Mesto majú podobné problémy. Zväčša sú to zásahy na vniknutie hlodavca do bytu alebo nebytového priestoru.

Aké je typické správanie potkana? Je pre človeka nebezpečný?

Potkan sa snaží byť vždy čo najmenej nápadný, ako ste spomenuli, sú veľmi plaché a vyhýbajú sa kontaktu s ľuďmi. Nemá dôvod zaútočiť na človeka bezdôvodne. Potkan útočí, až keď sa cíti v ohrození a nemá ako z tejto situácie utiecť. V takom prípade vie pomerne vysoko vyskočiť a zaútočiť.

Aké miesta si potkany hľadajú na svoj život a ako fungujú cez deň a v noci?

Potkan primárne potrebuje vodu. Hniezdi v jej blízkosti alebo priamo pri kanáloch v norách. Kanál je pre nich aj dobrým zdrojom potravy keďže ľudia často splachujú jedlo, poprípade majú odpadovú drtičku napojenú na kanalizáciu. V prípade premnoženia môžeme vidieť, že vyhľadávajú potravu práve pri kontajnerových stojiskách, pretože im potrava z kanálov nestačí. Často sa živia aj potravou určenou pre mačky pod bytovými domami. Potkan je nočný tvor, snaží sa hľadať potravu práve po zotmení, ak vidíme potkany za bieleho dňa, je to znamenie veľkého premnoženia v danej lokalite. Ako opatrenia proti výskytu sa vykonávajú preventívne alebo represívne, ohniskové deratizácie.

Zdroj: Archív Marko Budinský

​Marko Budinský.

Môžu byť jednou z príčin aktuálneho výskytu zberné nádoby, ktoré slúžia na kompostovanie?

Čo sa týka nových zberných nádob, je to hlavne o čistote v kontajnerovom stojisku. Často vidím, že ľudia vysypú jedlo alebo bioodpad mimo zbernej nádoby a nechajú to tak. To, samozrejme, tie hlodavce láka.

Ako reagovať na prítomnosť potkana v byte, ktorý sa do neho dostal cez záchod?

V prípade, že potkan vojde do bytu cez záchod a zistí, že sa ocitol v prítomností ľudí, snaží sa čím skôr utiecť cestou, ktorou aj prišiel. Máme časté prípady, že klienti videli vojsť potkana cez záchod do bytu, a tak zabuchnú dvere od toalety, pretože sa boja, že za ním prídu ďalšie potkany, ale to je omyl, je to prieskumník, ktorý chodí sám a zisťuje možnosti potravy v okolí. V prípade, že tie dvere nechajú otvorené, potkan sa ukryje a počká, kým bude možnosť vrátiť sa naspäť cestou, ktorou prišiel.

Čo signalizuje, že ich je naozaj veľa a už je to veľký problém?

Hlavný ukazovateľ pre­množenia je, keď strácajú plachosť a sú vidieť na dennom poriadku, poprípade značné aktívne nory v blízkosti kanálov alebo bytového domu. Ich počet je veľmi ťažké odhadnúť, je to veľmi individuálne v závislosti od lokality.

O potkanoch sa hovorí, že sú veľmi inteligentné a odolné voči otravám a pasciam. Existujú skutočne účinné metódy, ako si s nimi poradiť?

Potkan je inteligentný tvor, často vidíme, keď používame foto-pascu, že je veľmi opatrný a len tak niekam nevlezie. My pri represívnej deratizácii monitorujeme množstvo použitej „otravy“ a vieme podľa toho určiť veľkosť populácie a podať správne množstvo na úspešnú deratizáciu. Potkany si vedia budovať rezistenciu na podávané účinné látky, a preto je dôležite, pri represívnej deratizácii, situáciu monitorovať pravidelne počas vykonávania zásahov.

Ako likvidujete potkany a ako rýchlo viete obydlia a ich okolie zbaviť potkanov?

Každý prípad je veľmi individuálny, niekedy sa dá problém odstrániť pomerne rýchlo, ale sú aj prípady, ktoré vyžadujú trpezlivosť a čas. Pri represívnej deratizácii proti potkanovi hnedému zasahujeme zväčša 5 - 10 dní s každodenným monitorovaním situácie. Priebeh prvého zásahu je odhaliť všetky možné trasy a nory daného hlodavca a následne už určujeme, aké kroky podnikneme.

​(mc)

Páčil sa vám článok?