ROZHOVOR - Ivan Lučanič z miestneho úradu v Petržalke: Pandémia brzdí aj zmeny v parkovacom systéme

13.2.2021

Zdroj: koláž abn - FB I.L.

Páčil sa vám článok?

„Ušiel nám jeden mesiac, ale žiaľ, nemáme na výber. Problém týchto dní je, samospráva už tretí týždeň testuje, všetci sú na home office, takže ťažko sa riešia veci tak, ako sme mali v naplánované,“ konštatuje Ivan Lučanič, poverený vedením referátu mobility mestskej časti.

Od januára došlo v petržalskom parkovacom systéme k niekoľkým zmenách. Jeden rezident môže mať registrované maximálne 2 vozidlá, z toho len jedno služobné na súkromné účely. Na jeden byt môžu byť registrované maximálne 3 autá. Rezidenti, ktorí majú viacero vozidiel, si mali do 31. januára zredukovať sami – zmenou na návštevnícke, alebo vymazaním zo systému. Ak tak nespravili, odstráni ich mestská časť.

Novinkou sú aj návštevnícke hodiny. Rezident, ktorý má zaregistrované jedno vozidlo, má nárok na 30 návštevníckych hodín za rok. Rezident, ktorý nemá žiadne vozidlo v systéme, na 60 hodín. Pre občasných návštevníkov Petržalky sa pripravuje aj možnosť zakúpiť si paušálny poplatok. Mal by byť 1 euro na deň, alebo 50 eur na rok a umožňoval by návštevníkovi parkovať od 8 h do 18 h v modrých boxoch v Petržalke bez postihu. Keď sa rozbehne, zistíte to aj v aplikácii.

V súvislosti s ďalšími zmenami sme oslovili Ivana Lučaniča, povereného vedením referátu mobility.

Starosta začiatkom roka v online diskusii povedal, že odťahová služba, ktorá doteraz odťahovala vraky, začne na prelome januára a februára, odťahovať autá stojace v stredných pruhoch na rezidenčných parkoviskách. Doslova uviedol, že to bude robiť na podporu parkovacej politiky mestskej časti. Čo to znamená? Že bude odťahovať len nerezidentov?

Pri kontrolách vidíme, že autá, ktoré stoja v boxoch sú väčšinou rezidentské a tie, v oblúkoch alebo pri výjazdoch z parkoviska sú na 97 percent nerezidentské. Iste, sú oblasti, kde je tých parkovacích kapacít málo a v strede sú ´naukladaní´ aj rezidenti... My sa chceme aktuálne zamerať na tie parkoviská, kde situácia s parkovaním rezidentov nie je až taká katastrofálna. Nechceme, aby nám stáli nerezidenti pri výjazdoch a nevedeli sa tam dostať autá OLO alebo záchranky. Preto tieto autá budeme odťahovať ako prekážky v cestnej komunikácii.

Odťahovka je súkromná spoločnosť alebo je to auto úradu?

Je to prenajaté auto. Disponuje ním úrad, to znamená, že všetky náklady spojené s odťahom sa budú platiť úradu.

Kedy s odťahmi začnete?

Plánovali sme v priebehu januára, ale pandemická situácia nás dostáva do dilemy – na jednej strane je platné VZN, ktoré by sme chceli, aby ľudia dodržiavali, na druhej je zákaz vychádzania a mobilita má byť obmedzená. Takže, čo s tým? Vyzerá to však tak, že by sme to mohli spustiť v polovici, najneskôr koncom februára.

Samospráva sa chcela od toho roka zamerať aj na kontroly parkovania na chodníkoch. Tam, kde sú dostatočné kapacity parkovacích miest, ich už nechce tolerovať, ale cielene riešiť papučou alebo odťahom.

Parkovanie na chodníkoch zatiaľ riešila mestská polícia. Nie všade tým boli obyvatelia nadšení, pretože aj v oblastiach, kde nie je veľa parkovacích kapacít, policajti ´opapučovali´ všetky autá porušujúce predpisy bez rozdielu. My by sme sa chceli zamerať len na tie chodníky, kde je v zóne parkovacích miest dosť. Chceme k tomu urobiť kampaň a myslím si, že to rozbehneme takisto v priebehu februára, hoci aj v tomto prípade riešime dilemu spojenú so zákazom vychádzania.

Úrad mal v pláne kúpiť auto, ktorým sa budú vozidlá v modrých boxoch kontrolovať častejšie. Vďaka nemu by mali byť pracovníci úradu schopní skontrolovať všetky parkoviská dvakrát za noc a kontrolovať sa by sa malo začať aj cez deň.
Auto sme kúpili, odovzdali ho spoločnosti, ktoré doň nainštalovala systém. Musíme sa s ním však naučiť aj jazdiť, pretože každé parkovisko je iné. Auto bude mať plnú funkcionalitu niekedy koncom februára.

Avizovali ste, že od januára by mohol mat aj bežný obyvateľ možnosť skontrolovať a dokonca nahlásiť, či auto v modrom boxe je alebo nie je rezidenčné. V akom štádiu je táto možnosť?
Táto funcionalita je pripravená už dlhšie, od konca minulého roka. Nespustili sme ju preto, že sme si potrebovali doladiť spoluprácu s mestskou políciou a trocha sme sa báli toho, aby nebola zneužívaná. Preto sme systém upravovali s cieľom, aby k mestským policajtom šli naozaj len opodstatnené hlásenia. Aktuálne sa s nimi chystáme dohodnúť na pravidelnejších a denných kontrolách.
(in)

Páčil sa vám článok?