Obnova kúpeľov Grössling: Čo pokazili rekonštrukcie v minulosti a čo sa dá zachrániť?

9.2.2021

Zdroj: Nora a Jakub

Páčil sa vám článok?

Šanca pre legendárne kúpele Grössling prišla koncom minulého roka - objekt sa po štvrťstoročí úpadku začne rekonštruovať podľa návrhu talianskych architektov. Koordinátorom projektu je Gábor Bindics – odborník, ktorý zabudnutým priestorom vracia život. V našom rozhovore hovorí aj o tom, čo chcú obnoviť, čo pribudne a či je už vyjasnená otázka financovania.

Čo je pre vás pri obnove kúpeľov najväčšia výzva? 

Kúpele Grössling sú ikonickou stavbou, a zároveň jedinými mestskými kúpeľmi v Bratislave. Fungovali a slúžili verejnosti viac ako 100 rokov bez prestávky, táto kontinuita je unikátna. A podľa doterajších reakcií ľudí mám pocit, že sa nám zatiaľ darí túto kontinuitu obnovovať – teda to, aby si Bratislavčania kúpele osvojili a brali ich ako svoje. Je to veľká výzva - zrekonštruovať takýto unikátny priestor v centre mesta a nechať ho otvorený pre všetkých, aby ho naďalej mohli považovať za svoje miesto. Na projekte obnovy je veľmi dôležité, že sa do kúpeľov Grössling vracia ich pôvodná funkcia.
V každej fáze, v ktorej sme, vidíme na reakciách ľudí, že toto miesto majú radi, chcú tam ísť, vždy sa pýtajú, kedy bude príležitosť, veľmi sa zaujímajú o túto budovu a vzniká „komunita“. To je aj súčasť oživovania Grösslingu, a zároveň najväčšia výzva, ako vytvárať k budove vzťah.

Na čo všetko máte v rámci rekonštrukcie objektu dosah? 

Hlavná úloha bude teraz, samozrejme, v rukách projektantov a architektov, moja je od začiatku koordinačná a „obsahová“, teda prinavrátiť kúpeľom obsah alebo ducha, ak chceme byť metaforickí. Prepájam jednotlivé fázy a snažím sa nastaviť fungovanie Grösslingu tak, aby to dávalo zmysel, bolo udržateľné, a zároveň otvorené pre ľudí. 

Akú históriu odkryla budova spred 126 rokov, čo sa zachovalo?

Máme tu dodnes zachované pamiatkovo hodnotné časti objektu ako miestnosti s bazénmi a neorenesančný vstup na nároží Kúpeľnej a Medenej ulice, minimálne tri rôzne historické vrstvy kúpeľov, ako napríklad arkádovú štruktúru z roku 1895. Podstatné pre nás je, aby sme tieto vrstvy odhalili a obnovili a myslím si, že zo 77 návrhov, ktoré prišli do architektonickej súťaže, víťazný návrh štúdia OPPS Architettura z Florencie  najlepšie reagoval na naše požiadavky. Asi najdôležitejšia bude obnova bazéna, ktorý málokto zažil. Ide o úplne najstarší bazén, ktorý zasypali v 30. rokoch minulého storočia, no jeho pôdorys je ešte viditeľný v suteréne.

Zdroj: Archív G. B.

​Koordinátor projektu obnovy Gábor Bindics spolupracoval aj na projektoch v zahraničí.

A ako sa napríklad použije pôvodné písmo? 

Metropolitný inštitút Bratislavy oslovil typografa Ondreja Jóba, ktorý na základe starých fotografií vytvoril písmo kúpeľov Grössling. Prinavrátenie starého písma je jedným z množstva malých krokov ako vrátiť opustenému objektu dušu. Už teraz ho použijeme pri komunikácií a do budúcna má z neho vzniknúť nová navigácia kúpeľov. Takisto na základe farieb zo starých kachličiek sme vybrali modrú farbu, ktorá bude dominantná pri rekonštrukcii.

Kúpele zatvorili pred viac ako štvrťstoročím pre zlý technický stav, no hovoríte, že to malo aj istú malú výhodu.

Keďže sa s objektom kúpeľov od ich zatvorenia v roku 1994 nehýbalo, zachovalo sa v nich  viacero pôvodných prvkov. Na druhej strane však objekt chátral v dôsledku nedostatočnej starostlivosti.

Čo pokazili rekonštrukčné práce v minulosti?

Pri rekonštrukcii budovy v 70. rokoch sa viacero pôvodných prvkov nahradilo vtedy používanými materiálmi.  Napríklad okenné výplne v časti sedacích bazénov nahradil sklobetón, pribudla vzduchotechnika či nové obklady bazénov... V rámci projektu by sme chceli obnoviť niekoľko dôležitých momentov, ktoré sa v minulosti nachádzali v kúpeľoch.  Taktiež sa ráta s prinavrátením otvárateľnej strechy nad plaveckým bazénom či vrátením pôvodného vstupu na roh Kúpeľnej a Medenej ulice.

Zdroj: MIB

Obnovené kúpele v návrhu talianskych architektov z OPPS Architettura.

Významnou novinkou bude mestská knižnica na veľkorysej ploche až dvetisíc štvorcových metrov. Prečo práve knižnica? 

Po tom, čo sa do objektu doplnili všetky zamýšľané funkcie súvisiace s kúpeľmi, zostala voľná plocha v oddelenej časti, kde bola pobočka banky. Mestská knižnica, ktorá pribudne do tohto priestoru, je ďalšia verejná funkcia, vďaka čomu sa celý Grössling otvorí verejnosti. Akákoľvek komerčná funkcia by tento priestor pre niekoho uzavrela, kým knižnica ho, naopak, otvára. 

Prvým krokom obnovy kúpeľov má byť revitalizácia parčíka na Medenej   ulici, s ktorou sa má začať na jeseň. Opäť otázka: Prečo práve park? 

Revitalizácia v tomto roku bude znamenať ošetrenie stromov a vyčistenie okolia a v roku 2022 pokračujeme už s obnovou. Park na Medenej ulici má momentálne skôr tranzitný charakter, väčšina spevnených plôch aj zeleň sú v zanedbanom stave. Chceme to zmeniť,  práve toto miesto by sa malo stať kvalitným verejným priestorom. Dnes ho málokto vníma ako park, aj preto chceme už v prvej etape investovať do revitalizácie.  

Zdroj: nc

​Kúpele chátrali viac ako štvrťstoročie.

Na jar 2022 je už v pláne rekonštrukcia budovy. Neobávate sa, že pandémia zámer skomplikuje a termín sa posunie? 

Žiaľ, áno, deje sa to. Pre pandémiu sa veci hýbu pomalšie, ale stále sa snažíme držať krok s naším pôvodným plánom.

Čo sa deje v tejto chvíli? 

Hlavne sa pracuje na projektových dokumentáciách. Okrem toho máme naplánované postupné práce, napríklad rekonštrukciu historického komína. Formu jeho obnovy konzultujeme s krajským pamiatkovým úradom a chceme ju rozbehnúť na jar tohto roku. V lete plánujeme naštartovať základné čistiace a búracie práce už podľa projektov, napríklad búranie sadrokartónov a sekundárnych priečok.

Je už vyjasnená otázka financovania projektu? Ide o sumu približne 14 miliónov eur...

Máme dáta a prepočty, pri akých číslach sú fungovanie kúpeľov a celý projekt udržateľné. Myslím si, že je to zvládnuteľné.   Aktuálne pracujeme na partnerstve so štátnym investičným fondom, prebiehajú aj úvodné stretnutia s bankami.

KTO JE GÁBOR BINDICS

* Študoval kultúrny manažment na Univerzite v Pécsi, neskôr alternatívne zdroje energie na Budapeštianskej technickej univerzite.

* Pracoval v londýnskej National Portrait Gallery, v Paríži založil prvé stredoeurópske kino.

* V Bratislave stál za obnovením Starej tržnice, v Prahe pomáhal s oživením strechy Lucerny a v Budapešti námestia Rákóczi tér.

* Aktuálne vedie projekt Starej tržnice, pracuje na znovuotvorení kúpeľov Grössling či projekte Živého námestia. 

(ac)

Páčil sa vám článok?