ROZHOVOR Šéf bratislavského krematória Šramko: Aj zosnulý môže zakašľať, vírus je tam prítomný aj po smrti, stalo sa nám to

3.2.2021
0
Boris Šramko riaditeľ Marianum

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Zhoršujúca sa situácia je vážna nielen v nemocniciach, ale nápor, s akým sa ešte nestretli, zažívajú aj pohrebníctva. Koľko sa čaká dnes na pohreb v hlavnom meste? Aké sú najhoršie scenáre, s ktorými pohrebná služba pracuje? O aktuálnej situácii počas pandémie nám porozprával riaditeľ pohrebníctva mesta Bratislavy (Marianum) Boris Šramko.

Pre nápor na vaše služby ste nedávno prešli na nonstop prevádzku. Aká je dnes situácia s pohrebmi, stihol sa prejaviť lockdown aj v pohrebných službách, cítite pokles covid pozitívnych zosnulých?

Úprimne, veľmi ťažko vyhodnocovať túto situáciu a zavedené opatrenia na úmrtnosti, lebo tá je naozaj s oveľa väčším časovým posunom ako samotný infekt. V každom prípade však môžeme konštatovať, že situácia sa v Bratislave zlepšila, vysoká náročnosť je stále na zamestnancov, ktorí zabezpečujú pochovávanie do zeme tzv. inhumáciu, pretože tam je potrebné vykonať fyzicky výkop hrobovej jamy. Situácia však bola vážna, museli sme delegovať jednotlivé práce na bežných sadových robotníkov, ktorí to vykonávajú pod dohľadom a na našich cintorínoch pracujeme na svoje maximum. Čakacia doba na pochovanie sa nám pozitívne skrátila zo 14 dní na asi 10 dní, pretože pohrebné tímy  pracujú na maximum.

Bratislavské krematórium od 25. decembra pracuje v nonstop prevádzke, to znamená, že zamestnanci nepracujú na osemhodinových, ale na dvanásťhodinových zmenách. Situácia je taká, že ak by sme mali robiť kremácie len pre Bratislavu, tak už by sme sa mohli vrátiť opäť na dvojzmennú prevádzku, tú tretiu venujeme pomoci iným mestám, ktoré to potrebujú. Takže naozaj tá fyzická a psychická vyčerpanosť je na vysokej úrovni, napriek tomu sme rozhodnutí, pokiaľ to bude potrebné, podávať pomocnú ruku. Aktuálna situácia na bratislavských cintorínoch a v krematóriu je taká, že myslíme si, že disciplinovanosťou Bratislavčanov sa ju nateraz darí zvládať.

Čo sa týka pomoci iným krematóriám, pomáhate myslím, Nitre a Banskej Bystrici, či sa to zmenilo?

Áno, pomáhame týmto dvom mestám, ak by sa situácia zmenila, sme pripravení pomôcť, samozrejme, aj iným, ak to bude v našich silách. Keď vám niekto zavolá, že majú v kontajneroch postavené truhly a nestíhajú spaľovať, a vy keď mu viete povedať, že im pomôžete hneď zajtra, je to neopísateľný pocit. Preto sme prešli aj z jedného dňa na druhý na nonstop prevádzku, aj vďaka ochote zamestnancov Marianumu. Na dennej báze vedúci krematória sleduje počet spaľov a my podľa toho operatívne vieme regulovať počet tak, aby boli plne vyťažené kremačné pece a išli na plný výkon v maximálnej možnej miere. Ak sa v týchto mestách situácia zlepší, možno nás budú potrebovať regióny, kde sa zhorší situácia a sme pripravení pomôcť, čo bude v rámci našich síl a voľných kapacít.

 Prijali ste aj nových pracovníkov počas pandémie?

Na pomocné práce sme prijali, bez toho by to nešlo, ale na odborné, čo sú napríklad paliči pri kremačných peciach alebo vývoz zosnulých, nie, pretože zaškolenie týchto pracovníkov trvá dva a viac mesiacov, to sa nedá, že by sme zobrali niekoho narýchlo, aby vykonávali takéto činnosti. Ak sa stane situácia, že nočná služba nie je taká vyťažená, ako je služba na dennej zmene, tak požiadame tých, ktorí končia nočnú službu, aby vypomohli, keď je toho viac, a zatiaľ  sme sa nestretli s neochotou zamestnancov.

Keby sme proces kremácií a pohrebov porovnali so situáciou v období pred pandémiou. Ako to vyzerá teraz a ako to vyzeralo bežne predtým, v čom je tá situácia pre vás iná?

Museli sme prijať veľmi ťažké rozhodnutie, čo sa týka pohrebných obradov v krematóriu, pretože ten počet v špičke tejto druhej vlny bol taký, že sme museli skrátiť pohrebné obrady o 10 minút a tiež skrátiť dobu úpravy obradnej miestnosti z 15 na 10 minút, čiže vyžadovalo si to vysoké pracovné zaťaženie našich ľudí. Pohrebný obrad štandardne trvá 30 minút plus 15 minút príprava, po úprave 20 minút plus 10, čo nám umožnilo denne vykonávať o päť obradov viac. Možno sa to zdá málo, ale po troch týždňoch vysokého pracovného tempa sme sa vrátili na pôvodnú dĺžku minulý týždeň. Na tejto báze fungujeme aj so súkromnými pohrebnými službami a operatívne sme prijali rozhodnutie, že podľa počtu obradov sa bude vykonávať dĺžka obradu. To znamená, že keď si objedná súkromná pohrebná služba u nás obrad, je informovaná, že dĺžka pohrebu bude podľa aktuálnej situácie. Na krematóriu na hranici psychickej a fyzickej únosnosti vieme takto zrealizovať 18-19 obradov za deň, na cintorínoch tak 6-8 obradov za deň.

Prejavilo sa to aj v tom, že ľudia kupujú lacnejšie rakvy, lebo žiadny veľký obrad neprebieha?

Nie, toto sa zatiaľ, nedeje.

Aké ďalšie služby nové pravidlá pohrebov postihli? Poklesol napríklad predaj kvetov, vencov a podobne?

Pokles, samozrejme, cítiť, čo sa týka zníženia počtu ľudí na obrade a následne počtu objednaných vencov či kvetov, ale napriek tomu sa snažíme vykompenzovať pokles v iných oblastiach. Je to neuveriteľné, že ako jedna z mála mestských organizácií sme vykryli z vlastných prostriedkov všetky straty, ktoré nám spôsobila pandémia.

Okrem toho, aktuálne vybavujeme aj kvetinovú výzdobu tak, že ľudia nás nemusia vôbec navštíviť. Dokážu si objednať cez internet vence, ikebany, kvety a môžu si to objednať nielen k pohrebnému obradu, ale dokonca novú službu, ktorá sa rýchlo ujala, že dokážeme kvetinovú výzdobu zmenežovať aj so zapálením sviečok na ktoromkoľvek cintoríne, ktorý máme v správe. Čiže človek v tejto dobe, keď je u nás prijatý zákaz vychádzania, keď má napríklad výročie svojich blízkych, nemusí nás ani cintorín navštíviť, my mu kvetinovú výzdobu pripravíme podľa jeho želania a po tejto realizácii vyhotovíme fotografie, ktoré pošleme cez mail alebo whatsapp, ako sa dohodneme, aby bol informovaný o zrealizovaní služby. Táto služba si hneď našla u ľudí veľkú obľubu. Pripravujeme aj klasický e-shop, ktorý je už tesne pred spustením.

V čom sa líši zaobchádzanie s covid pozitívnymi zosnulými? Je možné sa ich dotýkať?

Zaobchádzanie s covid zosnulým si vyžaduje určité postupy, ktoré sú nastavené Úradom verejného zdravotníctva, tieto musíme dodržiavať. Covid zosnulý je uložený v dvoch vakoch, keď odchádza z nemocnice. Postup je taký, že keď po neho prídu naši zamestnanci, zastriekajú vrchný patologický vak dezinfekčným prostriedkom a ešte ho vložia do tretieho patologického vaku a takto je vyvážaný. Treba na to špeciálne oblečenie, v ktorom je naozaj náročné pracovať, je to náročné fyzicky aj psychicky. Samozrejme, sú tu niekedy požiadavky príbuzných zosnulých, aby boli oblečení do pohrebného rubáša tzv. posledného oblečenia. Toto je možné, ponúkame za príplatok aj takúto rizikovú službu. Zamestnanci takéto telo musia poumývať, pričom dochádza k priamym fyzickým kontaktom. Niekto raz povedal, že zosnulý nemôže zakašlať, ja musím povedať, že zosnulý zakašľať môže. Stalo sa nám to. Ak s ním manipulujú a dotyčný má naplnené pľúca vzduchom, pri pohybe z neho vyjde vzduch, a môže nakaziť zamestnanca, v slinách sa totiž nachádzajú vírusy aj po smrti.

Je o túto službu záujem? Aká je suma príplatku?

Áno, je veľký záujem, napriek tomu, že to nie je lacná záležitosť, príplatok k bežnému obradu navyše je okolo 240 eur. Je v nej zahrnuté oblečenie dvoch ľudí, tretí vykonáva dezinfekciu miestnosti či rizikový príplatok pre zamestnancov, za výkon tejto služby.

Zjednodušili alebo zmenili ste nejaké predtým zaužívané procesy s tým súvisiace kvôli náporu? Dá sa to?

Vychádzame ľuďom v ústrety, ako je to možné, napríklad aj tak, že na domoch smútku, kde to bolo možné, sme zrealizovali externé ozvučenie. Keď sa v krematóriu rozptýlia ľudia vo vonkajšom priestore, že nie sú priamo na obrade, pretože je tam obmedzenie na šesť ľudí, potom majú duchovnú účasť spojenú s tým, že počujú obrad v externom prostredí. Máme na to veľmi pozitívne ohlasy na všetkých cintorínoch, kde sme to zaviedli.

Máte nejaké modelové scenáre do budúcna, ako postupovať, aby sme sa vyhli tomu, čo sme videli v talianskom Bergame počas prvej vlny napríklad?

Všetko robíme pre to, aby sme sa tomu vyhli. Aj skrátenie toho obradu k tomu určite výrazne prispelo. Keď sme to na začiatku zaviedli a oznámili sme to prvým pozostalým, ktorých sa to týkalo, stali sa nám prípady, že to prijali nie veľmi pozitívne  a povedali mi, že si prajú 30 minútový obrad. A ja som im povedal, ja vám môžem urobiť takýto obrad, ale tí ďalší zosnulí za vami budú musieť byť uložení do hromadného hrobu, lebo ich možno nestihneme normálne pochovať. Vtedy to tá pani pochopila, že sme vo vážnej situácii a robíme naozaj všetko pre to, aby k takejto situácii nedošlo. Sú tu zamestnanci, ktorí predtým naozaj nerobili fyzickú prácu a teraz pomáhajú ostatným, aby sme to všetko zvládli.

Zo všetkých zosnulých, s ktorými pracujete, je väčšina pozitívnych na COVID-19 alebo naopak?

Určite nie je väčšina covid pozitívnych. Odhadom v tých najnáročnejších dňoch to mohlo byť tak 25 percent covid pozitívnych. Musím však upozorniť na to, že v období pandémie musíme napriek tomu dodržiavať také prísne hygienické opatrenia, že každý zosnulý je považovaný za potenciálneho covid pozitívneho. To znamená, že sú  nastavené oveľa prísnejšie hygienické návyky aj tých ľudí, nie každý zosnulý bol stopercentne identifikovaný, že bol pozitívny.

Koľko sa dnes približne čaká na termín pohrebu a aká bola „čakacia doba“  pred pandémiou?

V najhorších časoch, pred skrátením obradov sa nám začala prehupovať cez 14 dní, čo je veľmi veľa. Po prijatí opatrení na klasické pochovávanie je to dnes okolo 10 dní a pri kremáciách je to pod 10 dní, v niektorých dňoch aj na piaty deň. Pred pandémiou boli tie doby 3-10 dní, je to preto, lebo príbuzní sú napríklad v zahraničí a sami pozostalí majú často požiadavky, aby sa obrad konal o viac dní.

Má Bratislava zatiaľ dostatočnú kapacitu chladiarenských boxov? Aká je tam naplnenosť?

V poslednom období sme dali obnoviť niektoré chladiarenské zariadenia, takže máme naozaj zatiaľ dostatočnú kapacitu. V minulom roku, ešte keď sme nevedeli, aká bude dnes situácia, sme robili rekonštrukciu domu smútku na Martinskom cintoríne, kde vo voľnom priestore tejto budovy sme zrealizovali ešte jedno chladiace zariadenie, ktoré nám v najväčšej špičke veľmi pomohlo zvládnuť situáciu. Vedeli sme, že využitie chladiarenského zariadenia nám vo všeobecnosti pomôže s logistikou obradov a využili sme ho teda naplno aj v tejto dobe pandémie, za čo som veľmi rád.

Zažili ste už niekedy takéto niečo podobné v minulosti? Dá sa na to vôbec pripraviť?

Priznám sa, nikdy som takú situáciu nezažil. Situácia, aká bola v Bratislave pred pár týždňami, ešte nikdy u nás nebola.

Nedávno sa medializovala informácia, že v Seredi sa obyvatelia ohradili na nedôstojné pochovávanie ich blízkych zasypaním bagrom. Zákon síce nehovorí, akým spôsobom treba vykopanú jamu zasypať, no podľa miestnych je nedôstojné a cez čiaru. Padli tu už nejaké trestné oznámenia. Máte rovnaký názor, ako miestni, že je to cez čiaru?

Je to netradičné. Ale v zahraničí sa na vykopávanie sa bager používa bežne, na zakopávanie som sa s tým ešte nestretol. Pokiaľ však má nejaké mesto 2-3 hrobárov a z toho dvaja sú v karanténe, alebo sa ocitli v inej situácii, ktorú my na tomto mieste nevieme zhodnotiť a keď sa to inak nedalo, čo mala jama ostať nezasypaná? Nepoznám príčiny, prečo k tomu došlo a je to ťažko zhodnotiť. Hodnotiť to musí ten, kto pozná okolnosti, za akých k tomu došlo, ja sa k tomu nemôžem vyjadrovať. Poviem vám otvorene. Taliani tie hromadné hroby nijak inak nevedeli robiť, iba bagrami, ak by sa tá situácia zhoršila tak, že ak sa tento počet dvojnásobí alebo strojnásobí, nič iné by nás nečakalo. Preto sa  ľudia naďalej musia správať zodpovedne.

Čo by ste odkázali ľuďom v týchto dňoch?

Bratislavčania, nemusíte sa báť. Pohrebníctvo mesta Bratislavy je pripravené v každej situácii veľmi operatívne, každý deň monitorujeme a vyhodnocujeme situáciu tak, aby pohrebné obrady vašich blízkych boli stále úctivé. Možno vám niekedy siahneme na dĺžku obradu, keď to bude naozaj nutné. Ak to zvládnete svojou disciplinovanosťou, my so svojou pracovitosťou určite.

(nc)

 

 

 

 

Páčil sa vám článok?