Lekár Peter Visolajský o druhej vlne koronavírusu: Mám veľké obavy, ako to zvládneme

7.9.2020
0

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Páčil sa vám článok?

Čísla pozitívne testovaných na nový koronavírus hrozivo narastajú. Ako situáciu vidí lekár Peter Visolajský, ktorý bol pri prvej vlne koronavírusu členom permanentného krízového štábu?

Čísla pozitívnych testov na koronavírus z posledných dní sú už dosť alarmujúce. Ako to vnímate?

Čísla, ktoré denne sledujeme, nie sú prekvapivé. Kedže nie sú nejaké výraznejšie protiepidemiologické opatrenia, tak infekcia sa v populácii šíri a čísla narastajú. Ale opäť si treba uvedomiť, že čísla, ktoré sa denne dozvedáme, sú len zlomok  ľudí, ktorí sú v populácii pozitívni.

Reálne číslo je teda oveľa vyššie?

Áno, hovoria to medzinárodné štatistiky. Aj medzinárodné inštitúcie upozorňujú, že počet skutočne infikovaných v populácii je násobne vyšší ako to, čo sa zachytí v laboratóriách.

Je zrejme čas už na opatrenia zo strany štátu. Čo však robiť?

Myslím, že ako spoločnosť sme sa mohli dohodnúť na kompromise pri otváraní škôl. Vieme, že je to riziková aktivita, ale na druhej strane je potrebné, aby deti do škôl chodili. Mohli sme teda na september spraviť kompromis, že síce otvoríme školy, ktoré znamenajú mierne šírenie infekcie, no to by sme vyvážili tým, že aspoň na september by sme zavreli bary. Toto by bolo rozumné riešenie. Škoda, že sa tak neudialo. Rizikové podniky, ktoré nie sú až také dôležité pre našu spoločnosť ako bary, krčmy, diskotéky by sa na september zavreli, aby deti mohli byť v školách. 

Do popredia vyskakujú aj veľké rodinné oslavy a svadby. Z nich sa totiž za posledné týždne vykľulo niekoľko ohnísk nákazy. Je ešte bezpečné ich povoliť?

Áno, veľké oslavy, hlavne svadby, kde je sto, stopädesiat hostí a alkohol, tak to je naozaj veľmi rizikové prostredie na šírenie vírusu.Je veľmi dôležité, aby si to ľudia uvedomili. Vždy je rozumnejšie obmedziť počet účastníkov a odporúčam aspoň svadbu presunúť do exteriéru pod slnko, na voľné priestranstvo.

V prvej vlne ste boli súčasťou krízového epidemiologického štábu, nie je už  čas na to, aby razantnejšie zasiahol štát?

No myslím si, že dospejeme do štádia, že štát bude musieť spraviť isté reštrikcie, aj celoslovenské. Naozaj si treba teraz priznať, aká je situácia a stav našich regionálnych úradov. A naozaj zintezívniť vyhľadávanie pozitívnych ľudí a ich skorú izoláciu. Toto napriek  stúpajúcim číslam a zhoršenej situácii ešte nemáme na Slovensku dobre podchytené. Je v prvom rade potrebné priznať si stav, že to nie je dobre zabezpečené. A až potom môže dôjsť k náprave. Je naozaj už o päť minút dvanásť, aby sme to už začali riešiť.

Máte teda pocit, že nie sme dostatočne pripravení...

Moja najväčšia obava je zo situácie, keď pandémia na Slovensku dospeje do štádia, že budeme mať zahltené nemocnice. Mám veľkú obavu, ako to zvládneme. Pretože naše nemocnice, aj personálny strav zdravotníctva, ale aj priestorové vybavenie budov nemocníc nie sú na takúto situáciu pripravené a ani nebudú. A hrozí veľké riziko, že pokiaľ sa pandémia dostane na úroveň našich nemocníc, tak tam sa skôr to šírenie bude znásobovať.

Vráťme sa ešte k posledným úmrtiam v súvislosti s pandémiou. U mužov z Lúčok mal koronavírus mimoriadne rýchly priebeh. Bola to agresívnejšia mutácia COVID - 19?

Či bude mať človek ľahšiu infekciu alebo naozaj ťažšiu a do pár dní ťažký zápal pľúc, ako sme videli u týchto 60-tnikov a dokonca až smrť do pár dní, veľmi záleží od toho,aké množstvo  vírusu človek vdýchne. A tu sa opäť vraciam k rúškam, ktoré sú veľmi efektívne a málo náročné. Keď sa človek aj nachádza v priestore, kde sú vírusy a má rúško, menej ich vdýchne a priebeh môže byť oveľa ľahší, ako keby to rúško nemal. A j z tohto pohľadu je dôležité, aby sme rúška nosili.

Premiér už opakovane povedal, že už do toho nebude zasahovať. Všetko padá a stojí na Pandemickej komisii?

Teraz je to v kompetencii Pandemickej komisie. Denne vyhodnocujú, zasadá epediomologické konzílium a je to v ich rukách.

Čo očakávate v najbližšom období? Padnú nejaké ďalšie reštrikcie?

Obávam sa, že áno. Otvorené školy budú znamenať významnejší nárast. Bude sa to šíriť aj do domácností, aj k starším ľuďom. Vidíme to aj na tom, že čísla infikovaných, ktorí sú odkázaní na nemocničnú liečbu, narastajú. A treba si uvedomiť časový posun. Dnešné čísla sa prejavia na počtoch v nemocniaciach o pár týždňov. Počet ľudí, ktorí sú dnes v nemocniach na ventilácii alebo v ťažšom stave, to je obraz spred dvoch, troch týždňov dozadu. Takže na najbližšie týždne sa dá ľahko predpovedať, že počty aj infikovaných, čo zachytia laboratóriá, aj počty v nemocniciach budú každým dňom narastať.


Bratislavský kraj už zasiahli sprísnené opatrenia v druhej vlne. Je najrizikovejší?

Určite je Bratislava rizikovejšia ako iné regióny. Jednak kvôli tomu, že je v nej viac cudzincov, vyššia fluktuácia, pendleri i kontakty so zahraničím sú väčšie. Druhá nevýhoda Bratislavy je, že je v nej najväčšia hustota obyvateľov na Slovensku. Takže vírus tam má ideálne podmienky šírenia. Tak samozrejme na Bratislavu musia byť trošku prísnejšie podmienky ako na zvyšok Slovenska. Pri Bratislave treba byť naozaj opatrnejší. Čo sa týka škôl, viem, že je to nepríjemné, ale treba si uvedomiť, že je to už bežná súčasť toho nášho života s koronavírusom. A treba brať zavretie školy ako dobré opatrenie, ktoré naozaj ochráni ostatných. Netreba to brať tragicky.

Čo má v tejto dobe urobiť napríklad rodič škôlkara, ktorý dopoludnia dávil, no v priebehu dňa sa mu uľavilo a večer je ako zdravy. Nejde o typický príznak koronavírusu. Zostať na druhý deň radšej doma a dať dieťa aj v tomto prípade testovať na koronavírus?

Určite zostať doma a telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý určí ďalší postup. Áno, koronavírus u detí (nielen) sa môže prejaviť aj dávením.

(ms)

Páčil sa vám článok?