Profesor Miron Zelina: Najviac samovrážd je v pondelok a utorok ráno!

26.11.2019
0

Zdroj: FB Miron Zelina

Páčil sa vám článok?

Slovenskom otriasla smutná správa. Mladá, krásna a hlavne talentovaná herečka Monika Potokárová (+27) si siahla na život. Čo mohla prežívať? Prečo sa ľudia rozhodnú skoncovať so svojim životom? Rozprávali sme sa s profesorom, psychológom a vysokoškolským pedagógom Mironom Zelinom.

Prečo si mladí ľudia siahajú na život?

Pokiaľ vychádzam zo štatistík, tak na  Slovensku si v priemere siahne na život 14 maloletých  detí a mladých ľudí. V roku 2008 to bolo až 25 samovrážd  mladistvých a maloletých. Napríklad v roku 2017 to boli 3 samovraždy  maloletých dievčat a 14 samovrážd mladistvých vo veku 15-19 rokov, z toho  13 chlapcov. U  dospelých ľudí je to omnoho viac. Ročný slovenský priemer dokonaných  samovrážd je 548. A to za roky 2008-2018. Je to väčšie číslo, ako úmrtí pri autohaváriách. Denne  zomiera samovraždou viac ako jeden človek. V roku 2017 bolo až 841 pokusov o samovraždu.

Vzrastá za posledné roky počet samovrážd u mladých ľudí?

Za posledných  desať rokov najviac  bolo 25 samovrážd mladistvých  ročne a najmenej 11, ale trend je ustálený, nie  stúpajúci. V intervale 50 – 59 rokov je najviac samovrážd. V porovnaní so svetovými štatistikami nie sme na tom najhoršie. Ale ani nie najlepšie. Tak či tak je to obrovský počet. Médiá sa často venujú témam, keď niekto zomrie pri autohavárii. No zločiny proti sebe samému sú málo medializované. Tejto téme sa spoločnosť málo venuje. Existujú linky dôvery, ale je toho málo,  ľudia sa stále nepoučili v tom, aby nachádzali pomoc u psychológov. U mladých ľudí je to spôsobené výchovou v otázke hodnôt a zmyslu života, odolnosti voči stresu a záťaži, neschopnosťou sebariadenia, nedostatočného zvládania nepremyslených rozhodnutí.

Môže to byť prípad aj mladej talentovanej herečky, ktorá bola pracovne vyťažená, spáchala samovraždu vo veku 27 rokov?

Musel by som naozaj vedieť, ako prežívala veci, situácie, ako si definovala svoj život. Neviem, čo mohlo spôsobiť jej momentálny stav. Mohlo to spôsobiť viacero vecí, ktoré sa kumulovali. Rovnako to mohol spôsobiť aj fakt, že nebola obsadená do roly, ktorú si vysnívala. Je ťažké sa k tomu vyjadriť. Možno mala vzťahové problémy s partnerom, s ktorým žila. Podľa mňa však išlo o komplex faktorov. Podľa Zimbardovej teórie je dôležitá   skladba osobnosti, ako vie ovládať svoje pudy, impulzy, ako vie bojovať s prekážkami. Ďalším faktorom môže byť situácia, v ktorej sa človek nachádza. A treťou závažnou príčinou môže byť spoločnosť, celková klíma v ktorej sa človek nachádza. Zimbardo (Philip Zimbardo je popredný psychológ, pozn. red) upozornil na skutočnosť, že mladý človek nevidí nádej pre svoj život, pre sebauskutočnenie svojich cieľov. Veľmi zaujímavá a prínosná kniha v tejto oblasti je od Roberta Sternberga Prečo  múdri ľudia robia hlúposti. 

Je možné, aby si zlý psychický stav, depresie všimlo okolie? Dá sa tomu predísť?

Prostredie je dôležité. Dalo by sa tomu predísť, ak človek nájde  hodnotu v iných sférach, napríklad v medziľudských vzťahoch. Ale keď vzťahy sklamú, tak situácia vyvoláva podnet – stimul, aby človek ukončil svoj život. Dalo by sa tomu predísť, keby ľudia viac vyjadrovali emócie, viac sa medzi sebou rozprávali o svojich ťažkostiach, ktoré majú. A to či už doma alebo na pracovisku. Veľmi dôležitá je komunikácia s odborníkmi. Práve včera som mal telefonát s jednou mladou osobou, ktorá je v depresii a má stavy úzkosti. Má pocity viny za svoj život a nemá jej kto pomôcť. Pokiaľ sa neobráti na odborníka a nemá blízkeho človeka, s ktorým môže hovoriť o týchto problémoch, ktorý jej povie, že je to len situácia a nie koniec, zlyháva vo vzťahoch alebo ambíciách.  Naučí sa prijať bezmocnosť a bezvýchodiskovosť. Je veľmi dôležité, aby sme sa naučili hovoriť o svojich pocitoch. A keď sa k tomu pridružia drogy alebo alkohol, je to naozaj problém. Človek pod ich vplyvom upadá do stavov úzkostí a depresie, takže nevidí iné riešenie než ukončiť svoj život. Až 40 percent samovrážd sa udeje pod vplyvom alkoholu alebo drogy.

Je rozdiel v spôsobe, ako si život zoberú ženy a ako muži?

Viac  samovrážd   je u mužov ako  u žien. A to dosť  výrazne. Dá sa predpokladať,  že u mužov ide skôr o samovraždy  pod vplyvom myšlienok, úvah, ktoré vedú k tomu, že  si človek osvojí a upevní názor, že sa neoplatí žiť.  Ženy páchajú samovraždy skôr z emocionálnych dôvodov, ťažko prežívajú  sklamania, straty... Dá sa to možno ľahšie korigovať, keď svoje boľačky povedia. U mužov je to viac premyslené a zdôvodnené. Zaujímavé podľa štatistík sú dni. Najčastejšie sa samovraždy páchajú v pondelok a utorok.  Viac ako v iné dni. Deje sa to možno aj pod vplyvom počasia. Sú obdobia, kedy samovrážd je viac. Jedna zo štatistík hovorí napríklad o tom, že najčastejšie dospelí páchajú samovraždy v mesiaci máji, ale pokusov je najviac  v januári. Význam vidím vo výchove. Je dôležité vedieť situácie, stresy, záťaže vnútorne produktívne spracovať. Od roku 2009 do roku 2017 vzrástol počet mladistvých s psychickými problémami o 26,2 percenta. Po zohľadnení  demografickej produkcie prepočítané na sto tisíc obyvateľov to je až 72 percent ! Ide o  počet registrovaných mladistvých na psychiatrických ambulanciách.

Čo sa môže odohrávať v duši ženy, ktorá sa rozhodne ukončiť svoj život?

Je to evidentne kumulatívny stres. Nie je  to len problém racionality, rozhodnutia. Človek koná  pod vplyvom frustrácie, silných emócii. Mnohým ľuďom chýba  kognitívna odolnosť voči záťaži, stresom. Som presvedčený, že málo deti pozná ako odolávať záťaži a stresu, frustrácií a pod týmto vplyvom páchajú samovraždy. Navrhujeme zaviesť   do škôl „hodiny“ osobného rastu, uvoľňovania napätia, robenia „múdrych“ rozhodnutí cez výchovu k samostatnosti a zodpovednosti, hodiny hľadania zmyslu činností, života, bytia.  Musel by som vedieť podrobnejšie konkrétny príklad. Ak hovoríme o herečke, ktorá bola krásna, úspešná a napriek tomu urobila takýto čin, je veľmi dôležitá blízkosť a opora blízkych ľudí. Preto často odporúčame, aby ľudia o svojich pocitoch  a citoch nemlčali, nedusili ich v sebe, nepotláčali ich. Už len rozhovor o nich je katartickou skúsenosťou. Najdôležitejšie je spolu s blízkymi ľuďmi, alebo odborníkmi hľadať hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť. Aby život nebol prázdnotou. Aby  bol naplnený cieľmi, výzvami, aktivitou, radosťou. Naučená bezmocnosť sa dá liečiť tvorivosťou, silou cieľov, vytrvalosťou, činorodosťou.

Ak sa niekto rozhodne pre takýto zúfalý krok, má to dopredu premyslené, alebo je to v afekte?

Samovraždy páchajú ľudia, ktorí sú v obrovskej vnútornej kríze. Zaujímavé je, že sa to stáva ráno. Ráno sa prebudia a celý svet je pre takýchto ľudí pesimistický, bezvýchodiskový... Preto urobia takýto krok. Je to zvláštne, že sa to deje ráno, lebo deň sa práve začína. Rána by mali začať nádejou. U týchto ľudí deň naopak nezačína nádejou, pre nich je ďalším zlom, ktoré ich čaká. Nevidia zmysel života. A možno  aj hry, v ktorých konkrétna herečka hrala, mali vplyv na jej život a premýšľanie. Ako psychológ odhadujem, že roly prežívala a sama sa do nich vciťovala. Pre takýchto ľudí sú rána veľmi nebezpečné.

(lb)

Výzva redakcie: Ak máte aj vy stavy paniky, úzkosti a nevidíte žiadnu nádej, obráťte sa na odborníkov na linkách dôvery. Jednou z nich je aj 0800 800 566. Vždy je totiž nádej...

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.