Zistili sme: Prečo stoja hodiny na Michalskej veži?

26.3.2019
Michalská veža

Zdroj: Miroslav Košírer

Páčil sa vám článok?

Možno ste si aj vy všimli, že hodiny na Michalskej veži už rok nefungujú. Na to, kedy opäť začnú odbíjať čas, sme sa pýtali riaditeľa Múzea mesta Bratislavy Petra Hyrossa.

Kedy sa budú hodiny opravovať?

Oprava hodín bude súčasťou celej rekonštrukcie Michalskej veže. Po obnove Starej radnice a Apponyiho paláca je ďalším objektom v správe Múzea mesta Bratislavy, ktorý by mal ísť o pár mesiacov do rekonštrukcie. Pred dvomi rokmi sa dostala do rozpočtového programu bývalého vedenia mesta, ktoré prisľúbilo na jej obnovu milión eur, čo bol prvotný odhad potrebných financií. Dnes už vieme, že rekonštrukcia zhltne viac o 600-tisíc eur. Vlani sa tu spravili všetky potrebné prieskumy - pamiatkové, architektonické, dendrologické, historické, aby boli projekty na vnútornú aj vonkajšiu architektúru v súlade s podmienkami pamiatkárov. Rekonštrukciu zabezpečuje Generálny investor Bratislavy, múzeum vo veži chystá novú expozíciu,  ktorá by už mala byť na úrovni 21. storočia.

Ako dlho rekonštrukcia potrvá?

Podľa môjho odhadu tak rok a pol, dva. Túto sezónu by veža ešte mala byť prístupná turistom, na jeseň sa pravdepodobne s rekonštrukciou začne a dúfam, že znovu sprístupnená bude pred sezónou 2021. Michalská veža ale nie je jedinou pamiatkou, ktorú by ste chceli zrekonštruovať. Dom U dobrého pastiera sa tiež hlási o pozornosť. Jeho posledná obnova sa datuje do začiatku 70. rokov, fasády sa potom obnovovali začiatkom 90.rokov, no už treba zrekonštruovať aj interiér, architektúry a inžinierske siete. Žiadne veľké a náročné úpravy nepredpokladáme, ale tie potrebné by sa nemali dlho odkladať.

Koľko bude táto rekonštrukcia stáť a odkiaľ na ňu zoberiete peniaze?

Podľa prvých odhadov by mala vyjsť na 400-tisíc eur a financovať by sme ju chceli z dotačnej schémy ministerstva kultúry – Obnovme svoj dom, pre vybrané národné kultúrne pamiatky. Z tejto dotácie by sme chceli dofinancovať aj rekonštrukciu Michalskej veže. Či budeme úspešní, to sa ukáže o pár týždňov.

Ako pokračuje rekonštrukcia Antickej Gerulaty v Rusovciach?

Antická Gerulata by mala byť tento rok zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo nás veľmi teší. Už v rokoch 2012 - 2013 bola vypísaná verejná súťaž na celý areál, projekt je rozpracovaný, urobili sa čiastkové archeologické výskumy. Z rovnakej dotačnej schémy sme požiadali o  200-tisíc eur na väčší archeologický výskum a drobné stavebné úpravy. Celú rekonštrukciu odhadujeme na 4,5 milióna eur, ide teda o našu najväčšiu investíciu. Práce v Gerulate sú časovo aj odborne veľmi náročné.

Máte naplánované aj ďalšie rekonštrukcie?

Máme pripravený projekt na výstavbu objektu pre verejnosť a prevádzku na Devíne. Tento projekt sa mal realizovať už v rokoch 2002 – 2003, ale pre nedostatok financií čaká doteraz. Pritom Devín takúto budovu, kde by boli sústredené informácie, pokladnica, priestor pre prednášky a konferencie, ale aj obchodík so suvenírmi a sociálne zariadenia, veľmi potrebuje. Nehovoriac o zázemí pre archeológov a zamestnancov, ktorí sedia v provizórnych priestoroch. Na tento projekt by sme chceli  využiť peniaze z tzv. Nórskych fondov. Čakáme na výzvu a rozsah finančných prostriedkov, o ktoré môžeme požiadať.

Zažili ste už piatich primátorov, Matúš Vallo je šiesty. Ako sa otcovia mesta stavali k obnove kultúrnych pamiatok?

Musím povedať, že všetci mali vo väčšej či menšej miere o kultúrne pamiatky záujem, za primátora Ďurkovského sa zrekonštruovala Stará radnica a Apponyiho palác, za Ftáčnika sa však riešila ekonomická kríza a za Nesrovnala sme naštartovali rekonštrukciu Michalskej veže a otvorili otázku depozitára, ktorú v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy treba naozaj akútne riešiť. Našli sme pochopenie aj u súčasného primátora Valla, aj u členov komisie kultúry. Čo mi však u všetkých primátorov chýbalo, je vízia a koncepčnosť pri obnove kultúrnych pamiatok. Vieme, že peňazí je málo, vždy sa hasí, čo je najpálčivejšie, ale som presvedčený, že ako otcovia mesta hľadia do budúcnosti, rovnako by mali mať na zreteli aj našu minulosť.

(sv)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie