Schöner Náci sa k nám nanovo približuje

20.4.2007
0
Páčil sa vám článok?

Neoznačený hrob zarastený planým viničom na cintoríne v Lehniciach a kríž z dvoch napochytre zvarených lešenárskych trubiek je miestom posledného odpočinku Ignáca Lamara.

Tento muž, zaživa známy ako Schöner Náci, sa stále viac stáva symbolom Bratislavy. Práve preto „...je hanba, že na území Bratislavy sa s ním vyťahujeme, ale o jeho hrob sa mesto nedokáže postarať,“ píše čitateľ Roman Delikát v internetovej diskusii k článku o ňom. Dodáva tiež, že mestu zrejme takáto starostlivosť neprislúcha, predsa však... aspoň malú tabuľku s menom a patričnými dátumami mohlo dať zhotoviť.

Náš čitateľ prácne vyhľadal hrob Pekného Ignáca v Lehniciach, kde Ignác Lamar dožil v liečebni pre dlhodobo chorých. O jeho hrob, kde nie je ani meno, ani dátum narodenia či smrti, sa starali len babky, ktoré si ho ešte pamätali živého.

Nelichotivá situácia by však už nemala dlho trvať. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga sa rozhodla 2. septembra previezť ostatky Schöner Náciho do Bratislavy, pochovať ich s riadnym a primeraným pamätníkom na Ondrejskom cintoríne a v druhej časti Michalskej priekopy umiestniť pamätnú tabuľu. Súčasťou pietnej spomienky má byť aj kultúrno-spoločenský program, do ktorého by Spoločnosť Ferdinanda Martinengu chcela zaangažovať aj oficiálnych predstaviteľov mesta.

Zároveň spoločnosť iniciovala a spolu s redakciou Bratislavských novín aj organizuje zbierku fotografií Schöner Náciho, ako základ vecnej spomienky na symbol Bratislavy v dvadsiatom storočí. Prišli nám už prvé obrázky - elektronickou cestou, niektoré čitatelia doniesli osobne. Chceme sa im touto cestou poďakovať a vyzvať ďalších vlastníkov fotografií, aby sa o túto spomienku podelili s ostatnými Bratislavčanmi. Z tohto fondu neskôr vytvoríme osobitný archív dostupný aj elektronickou cestou. Originály, samozrejme, majiteľom vrátime.

(gub)

Takto vyzerá hrob Ignáca Lamara v Lehniciach - bez mena a s krížom z lešenárskych trubiek.
FOTO - Ing. Roman Delikát

Páčil sa vám článok?