Posledné Vianoce s jednotkou na začiatku

14.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

V kresťanskej liturgii je najväčší sviatok roka - Veľká noc. A predsa takmer na celom svete najmilším a najobľúbenejším sviatkom, ktorému sa tešia všetci, sú Vianoce. To čaro, intimitu, rodinnú pohodu a spolupatričnosť prežívame len na Štedrý večer.

Nebudem sa rozpisovať o tom, čo spôsobí a vyvoláva tá krásna atmosféra, veď každý z nás to prežíva svojím spôsobom. Pre tých, ktorí sme v tomto storočí prežili detstvo, mladosť a teraz aj starobu, budú tieto Vianoce rozlúčkou nielen s jednotku na začiatku letopočtu, ale aj s celým životom.

Za týmto storočím, aj keď bolo veľmi ťažké, poznamenané dvomi svetovými vojnami, po ktorých zostali len trosky miest a dedín, rodiny bez otca - živiteľa, v mnohých prípadoch otca - kaliky, ktorý bol odkázaný na opateru matky - ženy,  nám bude ľúto! Že prečo? Boli sme iní, skromnejší, tolerantnejší. Vedeli sme sa tešiť z drobností. Boli sme vďační prírode za krásnu jar, kvitnúce stromy, lúky, vôňu vlahých večerov, teplému slniečku, darom zeme, prekrásnej jeseni či babiemu letu, ktoré bolo v tomto roku mimoriadne krásne. Pri všetkých peripetiách sme vedeli znášať trápenia a žiale s pokorou a oddanosťou.

Mali sme veľa dobrých priateľov. Pomáhali sme si aspoň dobrým slovom, radou a navzájom sme si vylievali svoje žiale - bolesti. Bolo to ako spoveď, po ktorej odchádzajú ľudia z kostola odľahčení od svojich hriechov. Boli sme ľudskí, ale kde sa to podelo? Niet viery, niet priateľstva, niet skromnosti, niet lásky a mravnosti. Začal sa hold mamonu, žiť „Carpe diem“! nie po kvapkách, ale celým dúškom užívame tento jed, ktorý otrávi celé naše vnútro, srdcia - dušu! A preto je mi veľmi smutno a viem, že nielen mne.

Je advent, očakávame Vianoce, pamiatku narodenia božieho dieťatka, prijmite ho do svojich rodín ako vlastné. Ten najkrajší ľudský cit - láska nech prenikne celé vaše „ja“ a s takým predsavzatím zasadnite k štedrovečernému stolu v kruhu vašich najdrahších a preneste ten krásny okamih aj do života budúceho storočia. Život bol vždy ťažký a predsa je krásny. Želám všetkým čitateľom požehnané, láskyplné a radostné Vianoce.

Lívia Rovná, Staré Mesto

Páčil sa vám článok?