Kvalitný program, ale aj dobrá organizácia

13.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Po minuloročnej blamáži mesta sa tohtoročné oslavy Silvestra a príchodu nového roku rozhodla zorganizovať mestská časť Bratislava - Staré Mesto. O dôvodoch tejto iniciatívy centrálnej mestskej časti hovorí starosta Starého Mesta Andrej ĎURKOVSKÝ.

- Renomé Starého Mesta v oblasti organizácie kultúrno-spoločenských podujatí je v posledných rokoch také, že Bratislavčania v tento magický dátum od nás prirodzene očakávajú kvalitný program. Zobrali sme teda na seba hlavnú zodpovednosť pri organizácii silvestrovského projektu v centre mesta. Akýmsi prirodzeným vývinom udalostí v priebehu roka sa ukazuje, že naše oslavy budú centrálnymi nielen z hľadiska hlavného mesta, ale celej krajiny. Verím, že tomu bude zodpovedať zvolená dramaturgia programu, účinkujúci, ale aj dobre zvládnutá organizácia verejného poriadku.

V čom bude program výnimočný?

- Tím mojich spolupracovníkov pracuje na celom projekte už od februára. Na programovej koncepcii sa podieľa celý rad ďalších partnerov, napr. občianske združenie Hlava 98, agentúry Artlines a Monarch, združenie Devínska brána. Spoločne chceme vyjsť v ústrety takmer všetkým vekovým kategóriám, aj keď dôraz sme, pochopiteľne, položili na mladších. Pre tých je veselá zábava v uliciach mesta najprirodzenejšia. Pre prilákanie čo možno najširšej vrstvy bratislavskej verejnosti sme sa rozhodli presunúť oslavy z Námestia SNP do historického jadra a priľahlých uličiek. To nám umožňuje vytvoriť viac ako len jednu zónu zábavy s rôznymi žánrami. Zároveň sa chceme vyhnúť hendikepu negatívnych spomienok na Silvestre minulých rokov, ktoré organizátori nezvládli.

Ako bude zabezpečený poriadok a bezpečnosť počas osláv?

- Uvedomujem si, že práve pre minuloročné skúsenosti slušní a normálni ľudia prídu iba vtedy, ak im dokážeme zaručiť bezpečnosť. Dobrá organizácia je rovnako dôležitou podmienkou príjemnej silvestrovskej noci ako kvalitný program. Nad bezpečnosťou podujatia bude v uliciach historického jadra bdieť 400 usporiadateľov aj z radov mestských a štátnych policajtov. Na presne určených vstupoch do historického jadra budú vykonávať preventívne kontroly, podobne ako pri rizikových futbalových zápasoch alebo veľkých rockových koncertoch. Vyzývam preto všetkých Bratislavčanov, aby so sebou nenosili sklenené fľaše a pyrotechniku. S ňou sa do zóny zábavy jednoducho nedostanú. Oslavy príchodu roku 2000 sú pre nás všetkých veľkou príležitosťou ukázať, ako tolerantne a slušne sa dokážeme spoločne v uliciach svojho mesta zabávať.

Koľko nás celý projekt bude stáť?

- Programovú časť s rozpočtom 17,2 milióna korún kompletne pokryli sponzorské príspevky firiem a podnikov. Z verejných peňazí budeme financovať len bežné výdavky spojené so zabezpečením verejnoprospešných služieb, ktoré by sme museli platiť aj tak.

Zhováral sa Milan Šeršík
NÁŠ ROZHOVOR

Páčil sa vám článok?