Tieto noviny číta až 80 % Bratislavčanov

13.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Vážení čitatelia, v rukách držíte najčítanejšie noviny v Bratislave. Podľa prieskumu, ktorý na vzorke 500 respondentov starších ako 18 rokov v decembri realizovala Agentúra MVK číta Staromestské noviny a Bratislavské noviny až 80 % všetkých Bratislavčanov.

Z celoslovenských denníkov sú v pomyselnom rebríčku všetky za nami, keď najčítanejší v Bratislave je Nový Čas (44,5 %) pred Sme (29,6 %), Prácou (19,3 %), Pravdou (18 %) a Slovenskou republikou (11,2 %). S veľkým odstupom sú za nami aj všetky inzertné noviny vychádzajúce v Bratislave.

Najviac čitateľov Bratislavských a Staromestských novín - 22,7 % je vo veku 18 až 29 rokov, nasleduje veková skupina 30- až 39-ročných (22,4 %). Najmenej čitateľov máme medzi ľuďmi staršími ako 70 rokov (9,8 %). V sociologickom prieskume sme sa pýtali aj na spokojnosť s periodicitou a rozsahom novín. Spokojných s dvojtýždňovou periodicitou je 79,4 % a s rozsahom 12 strán až 81,1 % respondentov. S množstvom informácií, ktoré prinášame o dianí v Bratislave je spokojných 76,1 % opýtaných.

Veľmi zaujímavé zistenie sa týka inzercie na stránkach novín. Respondenti uviedli, že až 40,5 % z nich ovplyvňuje reklama v Bratislavských a Staromestských novinách. Inzerciu si všíma a číta so záujmom až 69,5 % čitateľov.

Z decembrového prieskumu Agentúry MVK vyplynulo, že Bratislavské a Staromestské noviny majú vzdelaných čitateľov, veď 55,3 percenta z nich má vysokoškolské (22,9 %) alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou (32,4 %).

(red)

Páčil sa vám článok?