• Kultúra
  • 07.02.2007 23:52

Mladí žiadajú o vrátenie budovy YMCA

0 0

V uplynulých dňoch v Bratislave vyvrcholila kampaň kresťanského združenia mladých ľudí YMCA (Young Men´s Christian Association) za vrátenie jej majetku, najmä budovy YMCA na Karpatskej ulici.

Počas októbra získali predstavitelia YMCA vyše 5500 pohľadníc z 20 krajín sveta na podporu tejto požiadavky, ktoré odovzdali na úrade vlády. Ich snahou je dosiahnuť, aby majetok združenia, najmä budova YMCA, bola vrátená a mohla slúžiť pôvodnému účelu, teda deťom a mládeži na športové a kultúrne i umelecké aktivity, klubovú činnosť a podobne.

Budovu YMCA v súčasnosti spravuje Fond detí a mládeže SR, ktorý po roku 1989 prevzal do správy majetok bývalého SZM. Budova YMCA bola podobne ako ďalšie mládežnícka zariadenia prenajatá, pričom podľa posledných zistení to bolo pre fond za veľmi nevýhodných podmienok. Skupina poslancov parlamentu sa v súčasnosti snaží presadiť zmenu zákona, ktorá by umožnila tieto nevýhodné prenájmy zrušiť.

Kresťanské združenie mladých ľudí YMCA na Slovensku - ako súčasť celosvetového hnutia YMCA - je dobrovoľné nepolitické združenie, ktorého poslaním je služba a pomoc mladým ľuďom bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálne postavenie či politické presvedčenie. Združenie mládeže YMCA vzniklo v roku 1844 v Londýne a od roku 1921 sa jeho pôsobenie rozšírilo aj vo vtedajšom Československu vďaka výdatnej pomoci USA. V roku 1951 v dôsledku silného politického tlaku a celkovej politickej situácie YMCA ukončila činnosť.

Opätovne ju obnovila až po revolúcii v roku 1989. Na Slovensku bola ustanovená v roku 1992 a v súčasnosti má 19 miestnych združení. Od svojho obnovenia sa snaží získať majetok, ktorý mu komunisti v roku 1951 odobrali. Protiprávne rozhodnutie o vymazaní YMCA z registra spolkov sprevádzalo aj protiprávne odňatie majetku YMCA do správy a následného vlastníctva štátu.

(stn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.