Žiaci objavujú Európu

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Dom Európy Bratislava, ktorý vznikol ako občianske združenie v decembri 1997, dal v posledných dvoch týždňoch opäť o sebe počuť.

Po zorganizovaní úspešnej medzinárodnej konferencie o bilaterálnej spolupráci v Európe na príklade Nemecka a Slovenska pozval začiatkom októbra do Bratislavy študentov z viedenských obchodných akadémií v rámci dlhodobého projektu Žiaci objavujú Európu.

Jeho hlavným cieľom je šírenie spoločných európskych hodnôt medzi mladými ľuďmi a realizácia politických, kultúrnych a vzdelávacích aktivít, ktoré smerujú k európskej integrácii. Počas pobytu so svojimi rovesníkmi z Bratislavy si žiaci naštudovali konkrétne pasáže z rozmanitých európskych reálií, o ktorých potom formou prednášok a nadväzujúcich dialógov vzájomne diskutujú v anglickom jazyku.

Tento projekt cezhraničnej spolupráce medzi obchodnými akadémiami vo Viedni a Bratislave podporuje aj Európska akadémia Viedeň.

(miv)

Páčil sa vám článok?