Slovenská filharmónia oslavuje 50 rokov

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mnohým milovníkom hudobného umenia iste neušlo, že od uplynulej koncertnej sezóny 1998/99, ktorá mala poradové číslo 50, slovenská filharmónia jubiluje.

Spomedzi Bratislavčanov, stálych návštevníkov Reduty, sa zaiste nájdu aj takí, ktorí „na vlastnej koži“ zažili ten vzrušujúci okamih, keď v našom hlavnom meste vznikla Slovenská filharmónia. Bolo to 27. októbra 1949 v auditóriu Slovenského národného divadla, keď po úvodných slovách vtedajšieho povereníka školstva, vied a umení Laca Novomeského, zazneli v podaní novozaloženého orchestra Slovenskej filharmónie prvé tóny. V tento nezabudnuteľný večer pred päťdesiatimi rokmi sa pod taktovkou dirigenta Ľudovíta Rajtera rozoznela suita pre veľký orchester Dolu Váhom op.26 Alexandra Moyzesa a Symfónia č.8 G dur op.88 Antonína Dvořáka.

Od tohto okamihu sa začala odvíjať dlhá púť Slovenskej filharmónie, ktorá sa za polstoročie svojej existencie zaradila k popredným svetovým symfonickým orchestrom. Nemalú zásluhu na tom zaiste majú predovšetkým dirigentské osobnosti, ktoré na jej čele stáli Václav Talich, Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Libor Pešek, Vladimír Verbickij, Bystrík Režucha, Aldo Ceccato a súčasný šéfdirigent a hudobný riaditeľ Ondrej Lenárd a mnohí ďalší. Orchester by však nebol orchestrom nebyť samotných hráčov, ktorí podstatnou mierou prispeli k jej profesionálnemu rastu.

Dnes už Slovenskú filharmóniu netvorí len orchester, ale aj Slovenský filharmonický zbor so zbormajstermi Janom Rozehnalom a Blankou Juhaňákovou, Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim profesorom Bohdanom Warchalom, súboj starej hudby Musica Aeterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom a Moyzesovo kvarteto, ktoré v nadchádzajúcej sezóne oslávi 25. výročie svojho vzniku.

Päťdesiat rokov je naozaj krásny čas, pri ktorom sa treba pristaviť a spomínať. Slovenská filharmónia sa preto v čase, keď už otvorila svoje brány pod nálepkou 51. koncertnej sezóny 1999/2000, rozhodla na záver svojich osláv pripraviť v deň svojho jubilea 27. októbra 1999 slávnostný koncert zostavený z diel, ktoré zneli presne pred 50 rokmi, pričom program bude obohatený o Koncert pre klavír a orchester č.2 c mol op.18 Sergeja Rachmaninova. Dirigovať bude Ondrej Lenárd a ako sólistka vystúpi klaviristka Tatiana Fraňová. Pre veľký záujem sa koncert zopakuje pre širokú verejnosť 28. októbra o 19.00 taktiež v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Redute.

Lele Zemanová

Páčil sa vám článok?