Pri obnove klarisiek objavili unikátnu studňu

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Záchranný archeologický výskum Kostola klarisky, ktorý sa začal v súvislosti s obnovou tejto kultúrnej pamiatky a zameriava sa na zdokumentovanie základov bývalej sakristie kostola, priniesol zaujímavé výsledky.

Bývalá sakristia, ktorá bola prístavbou kostola, vznikla pravdepodobne v čase jeho prestavby v rokoch 1634 - 1640 v areáli kláštorného komplexu, ktorý bol v smere od Farskej ulice ohraničený murovanou stenou. Doterajší archeologický výskum ohraničil pôdorysne juhovýchodný roh sakristie a po tomto nároží vymedzil aj hranicu kláštorného komplexu z juhu, pretože sa zistila poloha základov pôvodného stredovekého múru.

Novým poznatkom je odkrytie časti interiérového členenia dostavby. Podarilo sa zaznamenať prítomnosť rozsiahlych suterénov pod celým pôdorysom prístavby. Zachované sú interiérové omietky, klenba, tehly, torzo hrobu, ale aj studňa, ktorá má unikátny elipsovitý pôdorys, aký sa na území mesta doteraz nevyskytol.

Páčil sa vám článok?