• Kultúra
  • 06.02.2007 23:12

Otvorili nové Pastoračné centrum

0 0

Na Teplickej ulici bolo 25. septembra slávnostnou omšou otvorené nové Pastoračné centrum, ktorého súčasťou je okrem nového kostola a fary aj sociálno-charitatívne centrum.

Na jeho výstavbe sa podieľali katolícka cirkev, mestská časť Nové Mesto a viacerí sponzori. Medzi nimi je aj spoločnosť Jacobs Suchard Figaro, ktorá financovala aj obnovenie zelene v okolí pastorizačného centra.

Pri príležitosti otvorenia centra zasadili generálny riaditeľ Jacobs Suchard Figaro Graham Swift a starosta Nového Mesta Richard Frimmel symbolický strom - javor. Pri výstavbe centra bolo potrebné odstrániť časť pôvodnej zelene. Z celkovej plochy objektu 2000 m2 je zastavaná plocha len 890 m2. Ostatnú plochu tvorí zeleň, ktorú sa vďaka príspevku Jacobs Suchard Figaro podarilo obnoviť v oveľa väčšom rozsahu, ako bola pôvodne.

Nie je to prvý ekologický projekt tejto potravinárskej spoločnosti. V roku 1994 vysadila na Železnej studienke jeden stromček za každého svojho zamestnanca, teda celkom 769 stromčekov. V rámci projektu Strom za každé narodené dieťa potom v nasledujúcich rokoch spoločnosť vysadila 23 dospelých stromov na Račianskom mýte a na Račianskej ulici. Celkovo bolo takto vysadených 792 stromov, ktoré v Bratislave vyprodukujú kyslík pre 792 ľudí na 10 rokov. 

(brn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.