• Kultúra
  • 06.02.2007 23:03

Neplatičom odpustia penále

0 0

Mestská časť Petržalka odpustí dlžníkom celú výšku penále z pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, ak Bytovému podniku Petržalka uhradia v roku 1999 celú sumu pohľadávky. Táto možnosť platí do 31. decembra 1999.

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s vymáhaním nedoplatkov na nájomnom a penále s tým spojených prijali petržalskí poslanci uznesenie, ktoré dlžníkom umožní odpustiť penále. Dlžníci však musia o odpustenie písomne požiadať.

Na Miestnom úrade v Petržalke predpokladajú, že mnohí neplatiči, ktorým dlžoby vznikli z nepriaznivej finančnej či existenčnej situácie, a ktorí majú snahu svoje dlhy vyrovnať, túto možnosť využijú. Celková výška penále z omeškaných platieb totiž býva často rádovo vyššia ako samotné dlžoby.

(mp)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.