Protidrogová prevencia predškolákov

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V mestskej časti Petržalka sa v troch materských školách začala realizácia projektu primárnej prevencie drogovej závislosti pod názvom Petržalka deťom - deti Petržalke.

V súčasnosti je doň zapojených viac ako 70 detí predškolského veku, ktoré sa primeranou formou učia poznávať svoje telo a postupne si k nemu vytvárať pozitívny vzťah.

Organizátorom tohto projektu je petržalské okresné centrum výchovnej a psychologickej prevencie, ktoré chce týmto spôsobom deti upozorňovať na patologické prejavy, ktorými by mohli sami sebe ubližovať.

Vo dvoch materských školách pôsobia pracovníci centra a v jednej špeciálne vyškolené učiteľky. Deti sa najmä prostredníctvom zážitkových hier, muzikoterapie a arteterapie učia bez zábran prejaviť svoj momentálny stav, radosť, smútok alebo bolesť.

(brn)

Páčil sa vám článok?