Spolkový život v Jarovciach je bohatý

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Jarovce sú známe svojou bohatou spolkovou činnosťou. Okrem vyše storočného dobrovoľného požiarnického zboru pôsobia v obci aj telovýchovná jednota, ženský spevácky spolok či Klub mladých Chorvátov.

Miestni požiarnici v poslednom období okrem aktívnej účasti na likvidácii vzniknutých požiarov venujú pozornosť najmä výchove mladých požiarnikov, od žiackych družstiev cez dorast až po dospelých. Zúčastňujú sa na rôznych súťažiach, odkiaľ si už priniesli rad diplomov, uznaní a trofejí. Miestny požiarnický zbor má v súčasnosti 168 členov, z toho je 24 žien. Vo vlastníctve jarovských požiarnikov je aj ručná striekačka z roku 1875, ktorá je stále funkčná a akcieschopná.

Klub mladých Chorvátov vznikol v roku 1991 po rozpustení tunajšej organizácie SZM s cieľom spolupracovať pri rozvíjaní chorvátskej kultúry a udržaní chorvátskeho jazyka v obci. Podľa poslednej dostupnej štatistiky z roku 1991 žije v Jarovciach 307 Chorvátov, čo predstavuje vyše 27 percent všetkých obyvateľov obce. Po chorvátsky však rozpráva údajne až 70 percent Jarovčanov.

K hlavným aktivitám Klubu mladých Chorvátov patria už tradične Veľkonočná zábava, majáles, Katarínska a Štefánska zábava. Klub organizuje aj Chorvátsky ples a Dni chorvátskej kultúry, na ktorých sa zúčastňujú aj Chorváti z Rakúska a Maďarska.  V roku 1991 sa v Jarovciach uskutočnil tradičný festival chorvátskej mládeže celého Gradišča (Burgenlandu), ktorý sa organizuje každoročne stále v inej chorvátskej dedine v Rakúsku, Maďarsku alebo na Slovensku. Festival trval tri dni a Jarovčania ho považujú za najväčšiu prezentáciu obce na Slovensku i v zahraničí.

(pol)

Páčil sa vám článok?