Synagóga pripomínala orientálnu stavbu, vrcholom kacírstva bol organ

17.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V druhej polovici 19. storočia zasiahla vlna pokroku aj židovské obyvateľstvo uhorského kráľovstvo, ktoré konečne dostalo možnosť emancipovať sa. Konzervatívnejšia skupina však nerada videla pokroky, ktoré, ako verila, odporujú Božím prikázaniam a Talmudu.

Nakoniec došlo k rozštiepeniu. Konzervatívci ostali verní ortodoxnému učeniu a starému spôsobu života. Pokrokoví Židia, ktorí prijali oblečenie, mnohé zvyky a spôsoby nežidovského obyvateľstva, sa prihlásili k hnutiu reformovaných Židov - neológov (1872).

V bývalom Prešporku našli neológovia pomerne veľa prívržencov. Spočiatku sa schádzali v modlitebni na terajšej Kozej ulici, v budove nadácie bankára Eduarda Todesca (Todesco - Stiftung). Modlitebňa však bola príliš malá. Na nároží Rybného námestia a Dlhej - teraz Panskej - ulice stál od konca 18. storočia zájazdný hostinec U zlatého slnka ľudovo zvaný „Sonnenhaus“. Náboženská obec neológov dom získala, čiastočne zbúrala a na jeho mieste začali v auguste 1893 stavať novú synagógu podľa plánov architekta D. Milcha.

Romantická synagóga pripomínala viac orientálne arabské - maurské - stavby než židovské modlitebne. Mala dve veže a ako vrchol kacírstva bol v nej na balkóne inštalovaný organ ako v kresťanskom kostole.

Kým stála synagóga v prostredí námestia s meštianskymi domami, nebola jej falošná monumentalita nápadná. Keď však po roku 1965 väčšinu domov na Rybnom námestí a na začiatku Židovskej ulice zbúrali, ukázala sa nevkusná fasáda synagógy ako nepríjemná konkurencia nielen práve budovaného mosta, ale aj susedného korunovačného Chrámu svätého Martina.

Synagóga bola odsúdená na zánik. Keď sa však začala jej demolácia a odstrelili murované a obkladačkami obložené plenty veží a fasád, odkryla sa prekvapivo čistá železná nitovaná konštrukcia stavby. Bola hodná toho, aby sa stala technickou pamiatkou.

Na jej záchranu, na zmenu zámeru, však už nebol čas. Kovovú konštrukciu urýchlene odstránili. Tak rýchlo, že ju pamiatkari ani nestačili zamerať, či fotograficky zdokumentovať.

Štefan Holčík

Neologická židovská synagóga vyrástla koncom minulého storočia v blízkosti kresťanského Dómu sv. Martina. Oba chrámy vedľa seba stáli vyše 70 rokov. V polovici 60. rokov však synagóga začala zavadzať budovateľom komunistickej Bratislavy a tak bola spolu s časťou zástavby podhradia zbúraná.
FOTO - Karol H. Gürth a archív

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie