Bienále ilustrácií Bratislava je už tu. Na aké podujatia sa môžete tešiť?

30.9.2023
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Otvára sa 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. 275 ilustrátorov z 36 krajín s 2072 ilustráciami z 355 kníh. Na čo sa môžete tešiť v najbližších dňoch? Výstavy a vernisáže. Za Bibianu nám to prezradila Lucia Marcinátová.

Prvá už prístupná ochutnávka - Čo nás spája - Hviezdoslavovo námestie
Na BIB prišli tisícky ilustrácií z 36 krajín celého sveta a hoci ich delia tisíce kilometrov, spája ich svet príbehov, snov aj bolestí. Exteriérová výstava vybraných dvojíc spomedzi svetovej špičky ilustrátorov pripomína odlišnosť, jedinečnosť a blízkosť tvorby aj ľudí sveta zároveň. Prvá ochutnávka a pozvánka na BIB 2023.

Od 29. septembra – Poľská knižná ilustrácia pre deti – Poľský inštitút
Výstava, pri ktorej nemusíte vstúpiť ani dnu do výstavnej miestnosti. Výber 14 plagátov súčasných siedmich poľských ilustrátoriek a ilustrátorov, ktorí sa v minulosti zúčastnili na BIB, sa bude dať obdivovať počas plánovanej či náhodnej prechádzky v oknách inštitútu.
Prístup bezplatný z ulice.

Od 29. septembra - Prichádzam zo svojho detstva, akoby z nejakej krajiny - SNM - Múzeum židovskej kultúry
Prichádzam zo svojho detstva, akoby z nejakej krajiny. Pod týmto názvom vystavuje oceňovaná izraelská ilustrátorka Anat Warshavsky. Výstava pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Izraelským štátom a 75. výročia nezávislosti Izraelského štátu predstavuje desiatky ilustrácií autorky zo štyroch detských kníh.

Od 2. októbra Miroslava Cipár deťom - Univerzitná knižnica Bratislava
Pocta detskej knižnej ilustračnej tvorbe Miroslava Cipára. Kto by z detstva nepoznal jeho ilustrácie v knižkách pre najmenších. Významný slovenský ilustrátor, maliar, grafik Miroslav Cipár, stál pri vzniku samotného Bienále ilustrácií Bratislava a vytvoril aj jeho nadčasové ikonické logo. Aktuálny 29. ročník BIB mu vzdáva hold. Zaspomínajte si alebo spoznajte jeho ilustrátorskú knižnú tvorbu.
Vernisáž: 2. októbra o 16:00

Od 3. októbra - Sieň slávy - Výstavné priestory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Spojenie výtvarnej tvorby a literatúry, spojenie ocenených. S tým je spätá výstava Sieň slávy. Odhalí svet ilustrácií držiteliek Ceny Grand Prix BIB 2021 a Ceny Hansa Christiana Andersena 2022 - Elena Odriozola držiteľka Grand Prix BIB 2021, Suzy Lee držiteľka Ceny Hansa Christiana Andersena 2022 za ilustráciu, Marie-Aude Murail držiteľka Ceny Hansa Christiana Andersena 2022 za literatúru.
Vernisáž: 3. októbra o 16:00

Od 3. októbra - Zbierka ilustrácií pre deti - Zichyho palác
29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava obohatí v Zichyho paláci unikátna výstava od 3+ galerie. Odkrýva časť najväčšej medzinárodnej zbierky originálov detskej knižnej ilustrácie v Európe, ktorú získalo mesto Český Krumlov (CZ) od svetoznámeho vydavateľa, iniciátora medzinárodných výstava a nositeľa Zlatého benátskeho leva za zásluhy v oblasti kultúry Otakara Božejovského von Rawennoff.
Vernisáž: 3. októbra o 18:00

Od 4. októbra - Súťažná výstava BIB 2023 v BIBIANE
To najlepšie zo sveta ilustrácií za uplynulé dva roky. 275 autorov z 36 krajín. Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzinárodná porota udelila ceny BIB: Grand Prix, Zlaté jablká, Plakety a Čestné uznania.

Od 4. októbra - Výstava držiteľov Ceny detskej poroty 1993 – 2021 - Galéria mesta Bratislavy
Počas 29. ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava sa ešte nestalo, že by sa medzinárodná odborná porota zhodla pri hodnotení ilustrácií s detskou. Ako hodnotila a čo oceňovala detská porota v rokoch 1993 – 2021? Nahliadnite na výstavu držiteľov Ceny detskej poroty 1993 – 2021. v Pálffyho paláci. Pohľad detí je nielen zaujímavý, ale aj dôležitý.

Od 4. októbra - Autorské experimenty v ilustrácii a grafickom dizajne knihy- Bulharský kultúrny inštitút
Výstava mladých ilustrátorov, absolventov bakalárskeho štúdia v odbore Kniha, ilustrácia, tlačená grafika na Národnej akadémii umení v Sofii. Prezentované ilustrácie a knižné makety vznikli počas akademického roka 2022-2023 v rámci úlohy Autorská edícia pre deti s alternatívnou priestorovou formou.
Vernisáž: 4. októbra o 16:30

Od 5. októbra – Vidíme sa - Galéria F7
Po prvý raz sa na Slovensku predstavuje Medzinárodná putovná výstava „ Vidíme sa!“. Prináša výber 50 ilustrácií z desiatich najkrajších obrázkových kníh pre deti a mládež z roku 2022 ocenených „Panda Honorary“ z Číny . Zároveň predstavuje aj 25 ilustrácií piatich čínskych ilustrátorov ocenených Zlatým jablkom Bienále ilustrácií Bratislava. Na výstave nájdete diela umelcov: Zhu Chenglian, Yu Rong, Zhou Xiang, Gumi, Wang Zumin, Gui Tuizi, Han Han, Yu Dawu, Li Xiaoguang, Cai Gao, Hei Mi, Chao Zhang.
Vernisáž: 5. októbra o 15:00

Od 5. októbra – Tri - Západná terasa Bratislavského hradu
Tri dámy ilustrácie, tri ocenené. Viete kde? Na Bratislavskom hrade! V rámci BIB 2023 pripravujeme aj prehliadka ilustrácií držiteliek troch neštatutárnych cien BIB 2021. Jana Kiselová-Siteková držiteľka Ceny Poštovej banky BIB 2021, Zuzana Bočkayová-Bruncková držiteľka Ceny primátora hlavného mesta Bratislavy BIB 2021 a Fabienne Delacroix držiteľka Ceny detskej poroty BIB 2021.
Vernisáž: 5. októbra o 18:00

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?