Aký bude kostol v mieste návštevy pápeža

14.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dejiskom návštevy pápeža Jána Pavla II. v Bratislave sa stal rozostavaný kostol v centrálnej zóne Petržalky, v plánovanom predĺžení Jantárovej cesty. V budúcnosti tu vyrastie aj pastoračné centrum a ďalšie objekty.

Úplný názov tejto stavby znie Farský kostol a pastoračné centrum Svätej rodiny Bratislava - Petržalka. Pôvodne sa mal chrám Svätej rodiny nachádzať na inom mieste, na začiatku 90. rokov sa uvažovalo o lokalite na Rusovskej ceste pri Chorvátskom ramene, napokon sa však výstavba nerealizovala.

Po vyčlenení pozemku v centrálnej zóne Petržalky, pri plánovanom pokračovaní Jantárovej cesty, vo farnosti s najväčším počtom obyvateľov - 55 000, bola začiatkom roku 1998 vypísaná nová súťaž na kostol a pastoračné centrum, z ktorej vzišiel víťazný návrh architekta Ivana Koleniča. Ten sa po mnohých prípravných ťažkostiach začal realizovať.

Stojí za zmienku, že základné kamene kostola Sv. rodiny posvätil pápež Ján Pavol II. pri jeho návštevách Slovenska v rokoch 1990 a 1995. Patrónom a vzorom farnosti je trojčlenná Svätá rodina, ktorej bude kostol zasvätený - symbolizovať ju bude popri patrocíniu i trojdielna zvonica.

Zástavbu areálu začína 1. stavba - farská časť, ktorá by mala umožniť poskytnutie cirkevných služieb na úrovni farnosti. Prvá etapa zahŕňa kostol, zvonicu, spevnené plochy, oporné múry, sadové úpravy, fontánu, lavičky, oplotenie, inžinierske siete a ilumináciu. V druhej etape má pribudnúť správa farnosti, ihriská, parkoviská, prípojky na inžinierske siete, v tretej etape pastoračné centrum, prípojky na inžinierske siete. Výhľadovo sa uvažuje s ďalšími stavbami, ktoré by mali doplniť areál funkciami pre farský, dekanátny a diecézny stupeň.

Organizácia vnútorného priestoru kostola a pastoračného centra boli riešené podľa zásad II. vatikánskeho koncilu. Hmotové riešenie ostatných prevádzok je podriadené vzájomným kompozičným a prevádzkovým vzťahom priestorovej štruktúry súboru objektov, úsiliu o vyváženosť hmôt a bezkolíznosť prevádzky.

Kostol so 450 miestami na sedenie zahŕňa hlavnú loď s presbytériom a bočnými loďami so špeciálnymi funkciami, chór pre spevokol a umiestnenie organu, sakristiu, sklady, sociálne zariadenia i vonkajší priestor, s možnosťou jeho zapojenia do prevádzky hlavnej lode cez jej presklenú a otvárateľnú zadnú stenu.

Fara s dvoma samostatnými vstupmi je členená na časť administratívno-správnu a ubytovaciu, s vnútorným napojením na spoločenskú časť a spojovacím krčkom na sakristiu kostola. Spoločenská časť fary obsahuje sálu pre 50 osôb rozdeliteľnú na dve časti posuvnou stenou.

Dalšie etapy výstavby (pastoračné centrum, telocvičňa, objekty dekanátneho a diecézneho stupňa) boli dispozične riešené už v rámci architektonicko-urbanistickej súťaže na počiatku projektovej prípravy samotnej stavby kostola.

(lau)
VIZUALIZÁCIA - Ivan Kolenič

Páčil sa vám článok?