Múzeum mesta Bratislavy otvára výstavu Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy

22.9.2022
múzeum mesta Bratislava

Zdroj: Google street view

Páčil sa vám článok?

Dejiny Bratislavy, vývoj mesta ako urbanistického celku a jeho vplyv na obyvateľov, priblíži nová výstava Ľudia a mesto, ktorú vo štvrtok otvára v Apponyiho paláci Múzeum mesta Bratislavy (MMB). Prostredníctvom artefaktov, fotografií, grafík a archívnych prameňov ukáže, ako sa Bratislava menila z pohľadu regulácie rieky Dunaj, priemyselnej revolúcie, vývoja mestských privilégií či urbanizmu.

Výstava je členená do šiestich tematických celkov, v ktorých zachytáva obraz mesta a jeho obyvateľov od stredoveku po 90. roky 20. storočia. Ponúka prierez najvýznamnejšími udalosťami, osobnosťami a štátoprávnym usporiadaním, ktoré za sedem storočí ovplyvnilo život Bratislavy. Autorský tím pod vedením kurátorky Eleny Kurincovej pripravil aj digitálnu vrstvu, ktorá sa tiahne témami výstavy. Už v jej prvej časti predstavuje urbanistickú štruktúru mesta prostredníctvom vizuálnych esejí pozostávajúcich z dobových fotografií vsadených do 3D priestoru bratislavských ulíc.

Prvá časť výstavy je venovaná rieke Dunaj, ktorá je prezentovaná cez rôzne artefakty, grafiky, fotografie zachytávajúce zmeny toku rieky, jej reguláciu, rybolov. "Digitalizovaná mapa rozvetvenej dunajskej delty spracovaná do podoby interaktívnej aplikácie ponúkne množstvo zaujímavých informácií, ktoré ste o histórii Dunaja určite netušili," približujú autori výstavy. "Zásadným prvkom, ktorý sa koncepčne prepletá celou výstavou, je zakomponovanie životného štýlu anonymných i konkrétnych obyvateľov a obyvateliek prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennej potreby a archívnych prameňov dokladujúcich statusové a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva mesta," dodáva Kurincová.

Vystavené predmety majú často personifikovaný kontext. Ide napríklad o skupiny predmetov či diel vytvorených konkrétnym bratislavským hodinárom či fotografom. V časti venovanej obdobiu priemyselnej revolúcie a jej vplyvu na vývoj Bratislavy figuruje napríklad séria portrétov, chromofotografií, od konkrétneho bratislavského fotografa. "Ide o špecifickú fotografickú techniku na pomedzí fotografie a maliarstva, typickú pre druhú polovicu 19. storočia," vysvetľuje múzeum. Osobitnou časťou výstavy, ktorá prezentuje viaceré konkrétne ľudské príbehy Bratislavčanov, sú videoinštalácie zostavené z rozpohybovaných dobových fotografií. Fotografie sú nosným prvkom aj v časti venovanej socialistickej Bratislave. "Vznikla ako výber z fotoarchívu agentúry TASR pod vedením spoluautorky výstavy Petry Hanákovej. Výstavu uzatvára časť venovaná prierezu vývoja mestských privilégií doplnená o interaktívnu inštaláciu," uzatvára MMB.
Výstava potrvá do 26. marca 2023.

(TASR)

Páčil sa vám článok?