Festival Nová dráma spoznal svojich víťazov. Kto získal jednotlivé ocenenia?

22.5.2022
0

Zdroj: FB Nová dráma

Páčil sa vám článok?

Bratislava tento týždeň žila súčasnou drámou. V hlavnom meste vďaka festivalu vystúpilo deväť divadelných súborov, aby zabojovali o festivalové ceny. Kto získal jednotlivé ocenenia? Pre banoviny.sk to prezradila Jana Dugasová z Divadelného ústavu.

V bratislavských divadlách sa v uplynulom týždni konal festival novej drámy, ktorý poukázal na nové prúdy a tendencie v danej oblasti.

„Aj tento rok bol hlavný program doplnený o niekoľko sprievodných podujatí. Kľúčovým sa stalo reťazové inscenované čítanie hier súčasných ukrajinských autoriek a autorov slovenskými dramatičkami a dramatikmi s cieľom podpory mieru, pokoja a ukončenia vojnových operácií u našich východných susedov. Doplnenie tejto témy priniesla aj medzinárodná konferencia, ktorú Divadelný ústav pripravil v spolupráci s ITI Worldwide na tému Contemporary Freedom and the New Crisis of Theatre Between Ideological Extremism and the ‘Cancel Culture’/Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania“, hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

O festivalové ceny bojovalo deväť divadelných inscenácií. 

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2022 v zložení Zuzana Spodniaková (divadelná kritička), Milo Juráni (divadelný kritik a teatrológ), Max Sobek (divadelný režisér) vyberala z viac ako 70 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2021 do 28. februára 2022. Na festival bolo pozvaných deväť inscenácií.

Počas festivalu sa odovzdalo šesť ocenení pre inscenácie a ďalšie ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2021.

Cenu Grand Prix Nová dráma dostalo Divadlo P. O. Hviezdoslava za inscenáciu kolektívu autorov Generácia Z – Krása nevídaná režírovanú Zuzanou Fialovou. O víťazovi rozhodla porota v zložení Patrice Pavis (teatrológ, profesor), Katarzyna Pilarska (kultúrna manažérka, novinárka) a Michaela Pašteková (estetička a kritička).

Zvláštnu cenu poroty za vzájomný dialóg prírody, hudby a prostredia, ktorý vyústil do poetického prevedenia osobných príbehov, s ktorými sa každý z nás môže stotožniť, získalo Divadlo Nude s autorským (Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová) scénickým agrárnym dielom skúmajúcim dedičnosť v línii predkov pod názvom Roľa. Režírovala ho Veronika Malgot. 

Zvláštnu cenu poroty za vytvorenie diela, ktoré konzistentne prepája text, scénografiu a herecké výkony udelili Divadlu DPM za hru Lenky Garajovej Prevádzači v réžii Šimona Ferstla.

Zvláštnu cenu poroty za dramaturgiu a vizuálnu koncepciu priestoru si odnieslo divadlo GAFFA za hru Spaľovačka v réžii Alexandry Bolfovej.

Cenu  bratislavského diváka  získalo Divadlo Nude za Roľu. Udelili ju diváci hlasovaním po skončení jednotlivých predstavení

Taktiež cenu študentskej poroty získalo Divadlo Nude. Porotu tvorili členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Karel Král.

(ms) 

Páčil sa vám článok?