Na hrade sa koná výstava diel od 37 výtvarníkov, ktorá je poctou k stému výročiu narodenia A.Dubčeka

8.12.2021

Zdroj: koláž abn - A.L.

Páčil sa vám článok?

Ľudská tvár - sloboda alebo smrť. Tak znie oficiálny názov prezentácie maliarskych a sochárskych diel umelcov zo Slovenskej a Českej republiky ako aj jedného zástupcu Spojených štátov amerických, ktorá sa koná na III. poschodí Bratislavského hradu. Ide zároveň o poctu k 100. výročiu narodenia politika a významnej osobnosti československých dejín - Alexandra Dubčeka.

Filmová a produkčná spoločnosť LECA production si dala za cieľ vytvoriť filmové dielo, ktoré svetu odokryje udalosti 20. storočia cez príbeh rodiny Alexandra Dubčeka. Počas vývoja projektu sa tím spoločnosti rozhodol pripomenúť si život a odkaz Alexandra Dubčeka aktivitami, ktoré považuje za sprievodné k veľkého projektu s názvom Príbeh storočia. . Pripomenutím si storočnice narodenia A. Dubčeka spoločnosť LECA production prezentuje výber výtvarných umelcov na výstave maliarskych a sochárskych diel na tému ĽUDSKÁ TVÁR - SLOBODA ALEBO SMRŤ.

Výstava sa uskutočňuje v expozičných priestoroch Bratislavského hradu. V mnohých dielach vybraných umelcov, aj keď vznikali v priebehu niekoľkých desaťročí, sa odráža táto téma v podobe symbolov ukrižovania, kríža alebo dialógu so smrťou. Vytvorené diela sú poctou k spoločenským udalostiam, ktoré sa odohrali koncom šesťdesiatych, ale aj na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. V dobe, ktorá tiež priniesla závažné zmeny v správaní ľudí, postojov, činov ako aj konfrontáciu vlastných konaní so spoločenským dianím. Premeny tváre vyjadrené ľudským vnútorným bojom zobrazili viacerí umelci symbolickou podobou v mnohých variáciách svojich maliarskych a sochárskych prác. Vystavujúci 37 umelci patria k predstaviteľom najstaršej generácie až po najmladšiu a ich diela vznikali v priebehu rokov 1968 až 2021. 

Zdroj: koláž abn - A.L. a R.L.

V zozname autorov vystavených diel figurujú mená: Katarína ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ, Mária BIDELNICOVÁ, Slavomír BREZINA, Stanislav BUBÁN , Ivan BUKOVSKÝ, Ladislav ČERNÝ, Juraj ČUTEK, Martin DZUREK , Ľubomír GUMAN, Soňa HERÉNYIOVÁ, Ján HLAVATÝ, Svetozár ILAVSKÝ, Jozef JANKOVIČ, Boris JIRKŮ, Katarína KISSOCZY , Marián KOMÁČEK, Martin KRÁL , Fero KRÁĽ , Pavol KRÁĽ , Dušan KRÁLIK, Milan LUKÁČ, Igor MOSNÝ, Cleopatra MUCHOVÁ, Dušan PACÚCH, Ivan PAVLE , Igor PIAČKA, Peter POLLÁG, Michael RITTSTEIN, Andrej RUDAVSKÝ, Ondrej RUDAVSKÝ ml., Jozef SRNA , Róbert SZITTAY, Martin ŠAFÁRIK, Iveta TOMANOVÁ, Jakub TRAJTER, Ján ŤAPÁK, Andy WARHOL.

Kurátorkou výstavy je: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD. Kreatívnym producentom, dramaturgom a iniciátorom  výstavy: Roberto Leca a hlavným producentom Andrej Antonio Leca. Záštitu nad podujatím prevzal Heinz Fischer, prezident Rakúskej republiky v rokoch 2004 – 2016 a predseda rakúskeho parlamentu v rokoch 1990 – 2002.

Zdroj: koláž abn - A.L.

​Výstava potrvá od: 23.11. 2021 do 30. 4. 2022.

(ars)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie