W. A. Mozart v Bratislave určite bol

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Vždy si so záujmom a rešpektom prečítam zasvätené príspevky Štefana Holčíka o starej Bratislave. O to viac ma preto zarazil jeho zavádzajúci, neseriózny a nekvalifikovaný článok W. A. Mozart v Prešporku nekoncertoval.

Tak uvádza: „Do 60. rokov nášho storočia nikto neprišiel na nápad spájať Prešporok s Mozartom.“ Odborná mozartovská literatúra však už od polovice 19. storočia spomína Mozartovu návštevu v Bratislave. Ďalej uvádza: „Len asi o 30 rokov neskôr jeho sestra nejasne naznačila, že ako šesťročný bol v Prešporku. Ona pri tom nebola, koncert si mohla pomýliť s iným.“

Odkiaľ vie pán Holčík, že pri tom nebola? Na akom podklade spochybňuje jej pamäť? Nedávno vyšli denníky Mozartovej sestry svedčiace o tom, že to bola spoľahlivá, presná, seriózna osobnosť. Pracovník, ktorý dal vyhotoviť a na nesprávnom paláci umiestniť Mozartovu pamätnú tabuľu nebol žiaden bádateľ, ale archivár s právnickým vzdelaním a vo vzťahu k Mozartovi asi taký diletant ako pisateľ článku.

V roku 1762 sa začali umelecké zájazdy W. A. Mozarta s otcom Leopoldom. Ten zavítal 5. októbra s oboma deťmi do Viedne. Umenie zázračného dieťaťa náležite obdivovali a oslavovali na dvore i v šľachtických kruhoch. 30. októbra však Wolfganga zachvátil prudký zápal šarlachu, ktorý ho pripútal k lôžku na 14 dní. Z obavy pred touto nákazlivou a nebezpečnou chorobou sa brány šľachtických palácov pred Mozartom zatvárali. Tu prišla veľmi vhod pozvánka do Bratislavy, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou inicioval uhorský dvorný kancelár gróf Karol Pálffy - Erdődy so zrejmým úmyslom predstaviť Mozartovo umenie aj tu. Prepojenie s bratislavskou vetvou Pálffyovcov je teda možné.

Autor článku však spochybňuje nielen Wolfgangovo koncertovanie, ale dokonca aj jeho prítomnosť v Bratislave. Otec Leopold so synom podnikali početné umelecké zájazdy krížom-krážom po západnej Európe a od syna sa nikdy nevzdialil ani na okamih. Keďže trinásťdňový bratislavský pobyt otca Leopolda je dokumentovaný listom, je teda osobná prítomnosť W. A. Mozarta od 11. do 24. decembra 1762 v Bratislave nespochybniteľná. Iná otázka je, či tu koncertoval? Hoci o tom neexistuje žiaden doklad, nemožno z toho faktu dedukovať, že tu vôbec nekoncertoval. To je druhá absurdita.

Leopold nikdy nechcel stresovať synčeka vystupovaním pred väčším obecenstvom. Preto vždy zorganizoval vystúpenia pred malým okruhom poslucháčov. Kto mal o takýchto polosúkromných rodinných koncertoch písať? Noviny Preßburger Zeitung začali vychádzať v roku 1764, teda dva roky po Mozartovm pobyte. Skutočnosť, že pobyt v Bratislave, pôvodne plánovaný na 8 dní predĺžili o ďalších 5 dní, skôr svedčí o tom, že Mozart tu nekoncertoval iba raz. Bolo tu dosť hudbumilujúcich uhorských magnátov, kde mohol vystupovať.

Hoci teda Mozartovo bratislavské koncertovanie bezprostredne dokázať nemôžeme, je pravdepodobnosť, že tu koncertoval oveľa väčšia ako jednoznačné apodiktické tvrdenie autora príspevku, že W. A. Mozart v Prešporku nekoncertoval. Mozartovci opustili Bratislavu 24. decembra ráno o 8.30 a do Viedne dorazili večer o 20.30.

Pavol Polák

Páčil sa vám článok?