• Kultúra
  • 21.05.2019 11:39

Bratislavská výstava Dyktát Bruselu odpovedá na otázky o poslaní Európskej únie

0 0
Zdroj: Nadácia Cvernovka

Náučná výstava o vzniku, fungovaní a poslaní Európskej únie (EÚ) je v bratislavskom kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka. Pod názvom Dyktát Bruselu potrvá do 31. augusta.

"Jej zámerom je nielen pripomenúť 15. výročie vstupu Slovenska do EÚ, ale aj upriamiť pozornosť na hodnoty, slobody a možnosti s tým spojené. Pozývame na ňu školské skupiny, rodičov s deťmi a širokú verejnosť," informuje o tom Viliam Csino, ktorý výstavu pripravil s ďalšími členmi Nadácie Cvernovka (Boris Meluš, Peter Liška, Braňo Matis, Matúš Maťátko) v odbornej spolupráci so Zuzanou Gabrižovou z euractiv.sk.

Dyktát Bruselu atraktívnou formou približuje, ako a prečo hľadá dohodu 510 miliónov obyvateľov EÚ. Tiež vtipne odpovedá na otázky: Čo je EÚ, prečo a ako vznikla? Je naša národná identita jasne a definitívne určenou, či dokonca výlučnou hodnotou? Bol Svätopluk prvým starým Európanom?. Emotikonmi charakterizuje členské štáty a ich zastúpenie v európskych inštitúciách, kde hľadajú konsenzus. 

Návštevníkov výstava prevedie od histórie myšlienky zjednotenej Európy až po súčasnosť. Možno ich prekvapí, že prvá zmienka o vytvorení spoločného európskeho zhromaždenia bola v roku 1306. Časová os mapuje aj najznámejšie a najvýznamnejšie konflikty medzi pôvodnými členmi EÚ. Súčasnosť je uvedená cez množiny zobrazujúce mieru integrácie jednotlivých členských štátov.

Autori do expozície zakomponovali úryvky prejavu Václava Havla zo slávnostného zasadnutia Európskeho parlamentu 11. novembra 2009 v Bruseli. Dyktát Bruselu zakončuje aktualizovaná legenda o prútoch Svätopluka, ktoré poukazujú nielen na solidaritu, ale aj na zodpovednosť a súdržnosť. Návštevníci si môžu vyskúšať ich zlomiť.

 "Výstava dáva základné fakty o EÚ. Súčasná diskusia o nej sa vedie buď veľmi zavádzajúco, alebo povrchne. To sme sa snažili zachytiť aj v jej názve, ktorý asi nenechá chladného žiadneho milovníka slovenčiny, čo nám, veríme, odpustia. Nie je to jednoduchá téma, ale o to je dôležitejšie, aby sme sa o ňu zaujímali, lebo miera nášho hlasu v Európe je priamoúmerná nášmu záujmu o ňu. Vďaka spolupráci s dramacentrom Edudrama a občianskym združením Zmúdri sme pripravili vzdelávací program pre školy, ktorý nadväzuje na výstavu workshopom s modelovými situáciami a rolovými hrami či videokurzom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jurinova@edudrama.sk. Pre verejnosť pripravujeme tematické diskusie," dodáva Boris Meluš.

Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2014. Išlo o najväčšie rozšírenie, jej členmi sa stali aj Česko, Estónsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Vstupu Slovenska predchádzalo referendum, zúčastnila sa na ňom nadpolovičná väčšina obyvateľov, z nich 93,7 % hlasovalo kladne. Uplynulo 15 rokov, nálady a názory súvisiace s odchodom alebo zotrvaním Slovenska v EÚ sa rôznia. V sobotu 25. mája si budeme opäť voliť zástupcov do Európskeho parlamentu. 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.