Všimli ste si v meste tento karavan? Viete, čo sa v ňom ukrýva?

24.8.2018
0
Karavan Tomáša Džadoňa

Zdroj: Katarína Kručay Hornáková, KHB

Páčil sa vám článok?

Aks te išlim v ostatných dňoch centrom Bratislavy, zrejme ste na Námestí SNP zaregistrovali tento drevený karavan. Nestojí tu však náhodou, môžete doň i vstúpiť.

Karavan slovenského výtvarníkaTomáša Džadoňa parkujúci priamo pred Kunsthalle Bratislava je súčasťou výstavy Orly & holubice. V interiéri obytného prívesu, pretvoreného na tradičnú slovenskú drevenicu, sa nachádza folklórna izba, ktorú môžete navštíviť do 28. októbra v čase otváracích hodín Kunsthalle. Tradičný karavan odkazuje na klamlivosť kultúrnej identifikácie založenej na dávno neexistujúcej realite, no zároveň sa snaží nájsť nový význam a využitie historických odkazov. 

Výstava Orly a holubice predstavuje výber diel slovenských a nemeckých umelcov. Reaguje kriticky, no aj s humorom, hravou a otvorenou formou na otázky, aká je podoba národnej identity v súčasnosti a ako na ňu vplývajú rôzne symboly a či sa dokážeme pozitívne identifikovať s národom bez nacionalistických a xenofóbnych nánosov. Súčasné umenie totiž vie byť prostriedkom medzikultúrnej komunikácie – nie stretu, ale stretnutia kultúr. Výstavný projekt vznikol v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti jeho 25. výročia pôsobenia na Slovensku.

Zdroj: Katarína Kručay Hornáková, KHB

Názov výstavy Orly & holubice je inšpirovaný vplyvom týchto operencov na tvorbu národných symbolov. Personifikácii slovenského národa raz príde vhod holubičia zmierlivosť a krotkosť, inokedy majestátnosť a dravosť orla. V nemeckom prostredí bola historicky dôležitým a, žiaľ, i zneužitým heraldickým symbolom orlica, ktorá je dodnes štátnym znakom Nemeckej spolkovej republiky. Národná a štátna symbolika vždy vzniká v konkrétnom čase a priestore a jej význam nie je nemenný. Rovnaké symboly môžu byť v rozličných súvislostiach vnímané ako kladné, neutrálne či záporné. Dokážu spájať aj rozdeľovať, môžu spôsobiť rôzne dezinterpretácie.

Zdroj: lb

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie