• Kultúra
  • 10.07.2018 17:32

Mesto podporí projekty zamerané na kultúru sumou 330 - tisíc eur

0 0
Zdroj: Staré Mesto

Hlavné mesto navýšilo rozpočet grantového programu Ars Bratislavensis o 150-tisíc eur a v tomto roku tak projekty zamerané na kultúru v celkovej výške 330-tisíc eur. Cieľom navýšenia finančných prostriedkov je väčšia podpora zo strany mesta na kultúrne projekty v Bratislave.

Záujemcovia môžu svoje žiadosti adresovať na oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava v termíne do 17. júla 2018 poštou so všetkými povinnými prílohami, prípadne môžu poslať elektronickú žiadosť vo formáte rtf. na e-mailovú adresu granty.ars@bratislava.sk. Finančnú podporu môže dostať jeden žiadateľ maximálne pre 3 projekty v  danom kalendárnom roku a to až do výšky 10-tisíc eur.

 V tomto roku mesto už podporilo projekty v rámci ARS Bratislavensis vo výške 180-tisíc eur, ktoré prerozdelilo medzi 228 projektov.

 Bližšie informácie, ako aj žiadosti  sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta v sekcii Grantový program ARS Bratislavensis.

(TS,nc)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.