Netradične: Výstava v SNG venovaná Víťaznému februáru 1948 je vo forme násteniek

28.2.2018
0
Osmičkové výstavy v SNG

Zdroj: SNG

Páčil sa vám článok?

Prvú tohtoročnú historickú výstavu s názvom Osmičky otvorila Slovenská národná galéria v Bratislave k februárovému výročiu 1948. Netradične formou nástenky ju pripravila kurátorka výstavy a generálna riaditeľka galérie Alexandra Kusá v átriu Esterházyho paláca SNG.

„Nástenkovú podobu vymysleli kolegyne Katarína Bajcurová a Petra Hanáková, ktoré pripravujú ďalšie osmičkové výstavy. Je to aj taká recesia na minulosť, že k výročiam sa vždy robili nástenky. Tie boli vždy oslavou alebo návodom, čo si majú ľudia myslieť, tak ja som k tomu tiež pristúpila didakticky. Že vysvetlím, čo ten Víťazný február vlastne znamenal pre výtvarné umenie, že ním začala kultúrna revolúcia, umenie socialistického realizmu,“ uviedla  Kusá.

Návštevník sa na nástenkovej koláži s rozmermi trikrát osem metrov dozvie, že umelci netvorili, čo chceli. Potvrdzuje to zápisnica zo zasadnutia komisie pri posudzovaní skice Františka Kudláča. Maliar po súhlase s jej pripomienkami dostal úlohu namaľovať obraz s rozmermi 1,4 krát 2,1 metra s názvom Revolucionári, pôvodný názov bol Demonštrácia pred palácom SNR. Obraz Rozlúčka v JRD komisia neschválila. Výstava obsahuje ďalšie dobové obrazy, fotografie, textové a iné dokumenty zo zbierok SNG.

„Projekt násteniek je ďalšou z výstav, ktoré reflektujú a komentujú našu disciplínu a tematizujú svojbytnosť umeleckohistorického bádania. Dejiny umenia nie sú identické so sociálnymi a politickými dejinami, aj keď sú s nimi neoddeliteľne spojené. Prax do roku 1989 však vypovedala o inom a dodnes na jej sedimenty narážame, keď nás verejnosť či moc vyzýva, aby sme ich ilustrovali. V tomto zmysle sú nástenky emancipačným projektom: na strane jednej sú príkladom tejto spojitosti, ale zároveň aj poukázaním na jedinečnosť a potenciál umeleckohistorického materiálu, pretože ich obsah nie je ilustráciou historickej udalosti, ale reflektuje príbeh dejín umenia,“ zdôvodňujú autorky projektu.

Osmičky sú navrhnuté v rámci projektu MADE IN CZECHOSLOVAKIA organizovaného v spolupráci s Moravskou galériou v Brne ako séria minivýstav k osmičkovým výročiam. Ďalšie budú venované augustu 1968 (vstup vojsk Varšavskej zmluvy) a októbru 1918 (vznik Československej republiky).

Výstava 1948 potrvá do 31. júla.

(TASR)

Páčil sa vám článok?