Postavia Rakúšania Kempelenov automat?

14.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Večer 16. septembra odznela na pôde rakúskeho veľvyslanectva prednáška Mgr. Brigitte Felderer a Dr. Ernsta Strouhala z Viedne.

Prednáška priblížila Bratislavčanom osobnosť tunajšieho rodáka Wolfganga von Kempe­lena (1734 - 1804), ale najmä jeho vynálezcovské dielo. Konkrétne jeho pokus zhotoviť hovoriaci prístroj a jeho šachový automat. Bádatelia vo Viedni sa vážne zaoberajú myšlienkou znovu postaviť po­dľa zachovaných kresieb a popisov oba tieto „zázraky“ 18. storočia.

Šachový automat, ktorý Kempelen predstavil vo Viedni Márii Terézii v roku 1769, predstavoval Turka, ktorý sedel za stolom či lepšie skrinkou, v ktorej bol ukrytý potrebný mechanizmus, a možno aj živý hráč, ktorý pohyboval rukou Turka tak, aby premiestňoval šachové figúrky. Automat zhorel v USA, vo Philadelphii v roku 1844.

Treba pripomenúť, že Kempelen, ktorý skonštruoval systém vodometov v parku zámku Schönbrunn pri Viedni, postavil aj vodovod, ktorým zásobovali Bratislavský hrad vodou z Dunaja. Podľa jeho plánov vybudovali pontónový most cez Dunaj. V roku 1766 založil v Prešporku textilnú manufaktúru a prispel k osvetleniu ulíc mesta olejovými lampami (Talglicht). Patril mu dom na Dunajskej ulici 20, ktorý však v 19. storočí prestavali tak, že z pôvodnej stavby sa zachovala časť prízemia a suterén. Obytné priestory na prvom poschodí sú teda oveľa novšie.

Hoci sa v Bratislave nezachovalo nič z Kempelenových vynálezov a diel, je dosť dvojrozmerného materiálu, ktorým možno obyvateľom a návštevníkom mesta tohto výnimočného človeka 18. storočia predstaviť. Keby sa pre myšlienku podarilo získať priestory v dome, ktorý mu patril, určite by pomohli pri zriadení malého múzea aj kolegovia z Viedne, ktorí sa životom a dielom Wolfganga von Kempelena roky zaoberajú.

Štefan Holčík

Páčil sa vám článok?