Na Uršulínskej ulici našli aj kultový objekt

8.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Na nádvorí Mestského ústavu ochrany pamiatok na Uršulínskej ulici otvorili výstavu dokumentujúcu nálezy objavené pri archeologickom výskume Františkánskej záhrady.

V roku 1995 sa na ploche bývalého detského ihriska na Uršulínskej ulici uskutočnil záchranný archeologický výskum. Vyvolal ho zámer postaviť na tomto mieste štvorpodlažné podzemné garáže. Z historických správ vieme, že tu od 13. storočia až do roku 1948 bola kláštorná záhrada Rehole menších bratov františkánov. Z jej existencie sa výskumom podarilo objaviť tehlové základy záhradnej fontány zo 17. storočia.

Z 13.-14. storočia pochádza nález odpadovej jamy s veľkým počtom rozbitých hlinených hrncov, pokrievok a mís, ale aj množstvo rybích šupín a kostí. Z obdobia počiatkov stredovekej Bratislavy (12. storočie) sa našlo šesť jednoduchých chlebových pecí. Pri vykopávkach bola objavená aj časť pohrebiska z druhej polovice 9. a začiatku 10. storočia, teda z obdobia Veľkej Moravy.

Zvláštnosťou bol hrob asi 67-ročného muža v skrčenej polohe, ktorému chýbala stehenná a lýtková kosť. Z neskorej doby laténskej z 1. storočia pred Kr. pochádzajú polozemnice, hrnčiarske pece, šachtovité a zásobnicové jamy. V blízkosti sa našla i strieborná minca - Biatec.

Najstarším a najvzácnejším nálezom na tomto území je do podložia zahĺbený objekt typu zemnice z doby halštatskej. V jeho výplni sa našiel krásny kalenderberský hrniec, tzv. mesiacovitý idol, ale aj hlinená dutá plastika vtáčika. Objekt slúžil pravdepodobne kultovým účelom, o čom svedčí plasticky zdobená keramika so symbolmi vtáčika a býka, ktorá sa našla vždy v súvislosti s kultom slnka a ohňa. Nájdené sprievodné predmety datujú objekt zemnice do 8. storočia pred Kristom.

Zistené poznatky budú po dokončení výstavby podzemných garáží prezentované formou replík a informačných tabúľ.

(brn)

Páčil sa vám článok?