Pamiatkari budú mesto chrániť aj naďalej

6.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Podľa prieskumov verejnej mienky považujú Bratislavčania za najdôležitejšiu ochranu krásy, neopakovateľnej atmosféry a charakteru Bratislavy. Práve v nepretržitej ochrane kultúrno-historických hodnôt nášho mesta vidia svoju budúcnosť bratislavskí mestskí pamiatkari.

Ich plány do nasledujúcich týždňov a mesiacov sú celkom konkrétne. Ako jednu z priorít si predsavzali pripraviť nový pamiatkový zákon, ktorý zverí výkon ochrany pamiatok výlučne do rúk odborníkov a vytvorí podmienky na pozitívnu motiváciu vlastníkov pamiatok, ale aj pre spoluprácu a spoluzodpovednosť štátu, obcí, tretieho sektora i občanov. Na ochranu pamiatok v Bratislave je nevyhnutné vrátiť samospráve hlavného mesta kompetencie partnera štátnej správy v oblasti ochrany pamiatok.

Mestský ústav ochrany pamiatok pripravuje súbor nariadení o ochrane starej Bratislavy a územiach s osobitným režimom, ktorý by mohol mať formu všeobecne záväzného charakteru, alebo byť súčasťou nového zákona o hlavnom meste. Zámerom pamiatkárov je ešte viac ako doteraz informovať verejnosť o bratislavských pamiatkach, nových nálezoch a výsledkoch výskumov najmä prostredníctvom výstav a prezentácii v médiách.Pamiatkári chcú tiež pripraviť ojedinelú expozíciu Dejín bratislavského stavebného remesla a Stavebného vývoja nášho mesta.

Aj keď si na niektoré projekty ešte počkáme, už v týchto dňoch informujú o práci ústavu, najnovších výsledkoch v oblasti výskumu, archeológie a ďalších aktivitách na internetovskej stránke: www.bratislava.sk/muop.

(brn)

Páčil sa vám článok?