Mestská časť s najvyššou vzdelanosťou

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Podľa štatistík má Petržalka 78 percent obyvateľov, ktorí majú minimálne maturitu. Je to slovenský rekord nielen pokiaľ ide o percentuálny podiel, ale aj najväčšia koncentrácia vzdelaných ľudí - z celkového počtu takmer 130 tisíc ľahko vyrátame, že ide približne o stotisíc intelektuálov.

Ak priradíme ďalší štatistický údaj - že totiž priemerný Petržalčan má 32,5 roka, malo by mať toto mesto lákavú perspektívu. Má však aj neduhy, ktoré so sebou z dosiaľ nie celkom uspokojivých vysvetlení nesie so sebou život vo veľkomestskej aglomerácii sídliskového typu. Na prvé dve miesta sa zaraďuje pocit odcudzenosti, ktorý je typický pre všetky generácie, a sklon k narkománii, nebezpečný skôr pre generáciu najmladšiu.

Tieto problémy prekonávajú kultúrne aktivity. Pripomeňme len, že prítomnosť Marka Knopflera závideli Petržalčanom obyvatelia ostatných mestských častí a že rad kultúrnych podujatí v Petržalke dávno prekročil rámec sídliska. Od začiatku roku 1996 bola inovovaná koncepcia činnosti Kultúrnych zariadení Petržalka. Rešpektovala práve vysoký vzdelanostný kvocient obyvateľov Petržalky a v rovnakej miere sa orientovala aj ich záujmami.

Popri komerčných podujatiach hrá dôležitú úlohu v programovej štruktúre Domu kultúry Zrkadlový háj aj nezisková aktivita. Jej dominantou je Protidrogové fórum. Akcia, ktorá sa koná raz mesačne, vie okrem racionálnych rád bojovníkov s drogami neraz svojmu publiku ponúknuť aj dramatické chvíle, keď vystúpia občania Petržalky, do života ktorých droga vstúpila ako ničivý element.

Kultúrne zariadenia Petržalky sa stali jednoznačne platformou, ktorá šíri dobré meno najvzdelanejšej slovenskej komunity po celej republike. Je to napokon prirodzené - Petržalka je najvýrečnejšou ilustráciou spolužitia občanov zo všetkých kútov Slovenska na jedinom mieste.

(bar)

Páčil sa vám článok?