• Kultúra
  • 13.10.2006 10:58

Pred 110 rokmi sa narodil Ovídius Faust

0 0

Bratislavčania si 1. októbra pripomenuli 110 rokov od narodenia významného múzejníka a erudovaného historika PhDr. Ovídia Fausta.

Po ukončení štúdií sa mu podarilo v krátkom čase spojiť archív, múzeum a príručnú knižnicu do jedného celku - Vedecké ústavy mesta Bratislavy, kde sa ujal funkcie riaditeľa. Hlavnú pozornosť zameral na archívny a muzeálny výskum, zberateľskú a publikačnú činnosť. V popredí záujmu O. Fausta bolo rozšírenie a reinštalácia Mestského múzea. Za jeho pôsobnosti sa Mestské múzeum podstatne rozrástlo. Dal zriadiť konzervačnú dielňu, kde sa zachraňovali umelecké a novozískané predmety. Pri jeho nástupe mala muzeálna knižnica 83 zväzkov, keď odchádzal, bolo to už 4000 kníh. Ovídius Faust ovládal niekoľko cudzích jazykov. Táto skutočnosť tiež prispela k tomu, že ho Mestská rada 1. mája 1935 vymenovala za magistrátneho radcu a prednostu kultúrnej skupiny.

Svoje pôsobenie musel ukončiť na jar 1945. Za všetky jeho zásluhy sa k nemu zachovali veľmi kruto. Pozbavili ho všetkých funkcií, prenasledovali ho, vyviezli do tábora, kde ho internovali. Bolo pre neho zadosťučinením, keď v roku 1965 dostal v Prahe osobné vyznamenanie za zásluhy od ministra školstva a kultúry. Napriek spomenutým skutočnostiam až do svojej smrti pôsobil na rôznych miestach, prevažne ako odborný a vedecký dokumentátor.

Dr. Ovídius Faust miloval Bratislavu, aj svoje povolanie. Svoju oddanosť múzejníctvu a lásku k mestu dokázal tým, že svoj majetok poručil Mestskému múzeu v Bratislave. V tejto pozostalosti sú rukopisy, staré tlače, rôzne poznámky o pamiatkach Bratislavy a jej histórii, množstvo fotografií, literatúry atď. V sedemdesiatych rokoch ho krutá choroba pripútala na lôžko a 18. apríla 1972 zomrel. Je pochovaný na Martinskom cintorína a jeho meno je uvedené na informačnom paneli medzi významnými osobnosťami.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.