Základnú školu na Karloveskej utlmujú

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Útlmový program pre Základnú školu na Karloveskej ulici 3 schválilo karloveské miestne zastupiteľstvo. Znamená to, že v tejto škole sa nebudú otvárať prvé ročníky.

Podľa Ilony Markovej z karloveského miestneho úradu zo zákona o financovaní škôl vyplýva, že celkový objem financií určených pre konkrétnu školu je limitovaný počtom žiakov. Dôvodom na útlmový program na Karloveskej bol dlhodobý najnižší záujem o zápis do prvého ročníka. „Požiadali sme riaditeľov základných škôl v Karlovej Vsi o koordináciu zápisu do prvých ročníkov tak, aby ich naplnenosť nebola nižšia ako 26 žiakov na triedu a na Karloveskej sa zapísalo iba 22 žiakov, pričom tento počet nezohľadňuje možný odklad povinnej školskej dochádzky,“ vysvetlil starosta mestskej časti Bystrík Hollý.

Základnú školu na Karloveskej bude pravdepodobne v školskom roku 2004/2005 navštevovať 395 žiakov, čo je priemerne 23 žiakov na triedu, a to je podľa B. Hollého z ekonomického hľadiska neúnosné. Útlmovým programom sa vytvorí priestor na zabezpečenie financovania ostatných základných škôl v Karlovej Vsi na úrovni ich oprávnených požiadaviek.

Páčil sa vám článok?