Bratislavská burza ponúkne vyradené knihy

26.3.2011
0
Páčil sa vám článok?

V polovici apríla sa v rámci podujatia Bratislava pre všetkých uskutoční aj Bratislavská burza kníh. Burza je spoločnou akciou piatich verejných knižníc.

Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka a Mestská knižnica v Bratislave budú na nádvorí Mestskej knižnice na Klariskej 16 od štvrtka 14. apríla do stredy 20. apríla 2011 predávať knihy vyradené zo svojich fondov v cene 30 centov za kus.

Burza súčasne dá príležitosť súkromným osobám predávať svoje knihy priamo na mieste podujatia, bez sprostredkovania a za cenu, akú si sami stanovia. Jednotlivci nie sú povinní predávať knihy len za 30 centov. Za možnosť predaja sa však platí symbolický nájom 2 eurá na deň. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v Mestskej knižnici.

Výťažok z predaja kníh vyradených z knižníc a z nájomného za predajné miesta (prípadne z dobrovoľných príspevkov návštevníkov) sa použije na kúpu zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých. Organizátor po skončení akcie ponúkne vyradené a nepredané knihy bezplatne školám, zdravotníckym zariadeniam, sociálnym zariadeniam, domovom dôchodcov a detským domovom. Okrem burzy pripravuje Mestská knižnica aj podujatie Bratislava - mesto, ktoré číta.

V sobotu 16. apríla 2011 bude Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry Laurinska 5, na úseku odbornej literatúry Klariská 16, na úseku literatúry pre deti a mládež Kapucínska 3, na úseku hudobnej a umenovednej literatúry Kapucínska 1. V nedeľu 17. apríla 2011 pripravujú Deň otvorených dverí na úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry Laurinská 5 a na úseku odbornej literatúry Klariská 16.

(db)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie