Pamiatkový úrad vraj koná pomaly

30.9.2010
0
Páčil sa vám článok?

Nedávne vyjadrenia Pamiatkového úradu SR (PÚ SR), týkajúce sa podnetu na vyhlásenia PKO za národnú kultúrnu pamiatku, sú podľa aktivistov skôr osobným názorom riaditeľky úradu ako odborný konsenzus o pamiatkových hodnotách PKO.

Podľa aktivistov združenia Bratislava otvorene (BAO) pri prvom podnete BAO začiatkom roku 2008 riaditeľka Pamiatkového úradu odsunula začatie procesu vyhlasovania PKO za kultúrnu pamiatku s tým, že úrad si počká na závery vedeckej konferencie. Tá mala definovať okruhy pamiatkových hodnôt slovenskej architektúry 50. a 60. rokov 20. storočia a ich pamiatkovej ochrany.

„Napriek tomu, že medzinárodná konferencia v októbri 2008 jednoznačne stanovila potrebu a naliehavosť ochrany tejto architektúry, Pamiatkový úrad SR nepodnikol žiadne kroky k výskumu hodnôt PKO,“ uviedol aktivista Ivan Bútora. V stanovisku BAO sa píše, že je zarážajúce, ak s archívnym výskumom začal až po opätovnom podnete vo februári 2010.

Pamiatkový úrad SR v stanovisku z 22. júna 2010 konštatuje, že nekoncepčné úpravy a čiastkové rekonštrukcie v minulosti natoľko degradovali architektonické hodnoty objektov PKO, že dnes možno areál považovať iba za „torzo torza“. „Takéto konštatovanie od inštitúcie profesionálnej pamiatkovej ochrany je absurdné a neprijateľné. Podstatou obnovy pamiatok je hľadanie stratených súčastí i súvislostí a reštaurovanie či rekonštrukcia pôvodných objektov, čoho výsledkom je obnovený celok - pamiatka alebo jej časť,“ tvrdia aktivisti.

Aktivisti z BAO sú presvedčení, že Pamiatkový úrad SR sa pod vedením riaditeľky Kataríny Kosovej spreneveril svojmu poslaniu - ochrane kultúrno-historického dedičstva našej krajiny. „Svedčí o tom nielen kauza PKO, ale aj zanedbanie ochrany industriálneho dedičstva. Aj preto sme upozornili ministra kultúry na potrebu prehodnotiť zotrvanie súčasnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR vo funkcii,“ dodali aktivisti z Bratislava otvorene.

(rob)

Páčil sa vám článok?