Bratislava pred 90 rokmi dostala meno aj úradne

25.3.2009
0
Páčil sa vám článok?

Už 10. novembra 1918 vyšlo nariadenie Slovenskej národnej rady o miestnych menách, ktorým sa rušila platnosť zákonov a nariadení o pomaďarčení miestnych mien a nariadilo, aby „všetky obce a mestá na území slovenskom odstránili nanútené mená maďarské a vzkriesili pôvodné slovenské.

Všetky pôvodné slovenské miestne mená vstupujú do svojho starodávneho práva i v úradnom obcovaní!" Okrem nemeckého a maďarského pomenovania Bratislavy sa v úradnom styku a aj v bežnom živote používali názov Prešporok a Bratislava. Neujalo sa pomenovanie Wilsonovo mesto.

Vo výzve župana Samuela Zocha zo 17. januára 1919 sa hovorí o príchode vlády do Bratislavy a Slovenský denník ešte 28. decembra v článku Hranice Slovenska ustálené uviedol: „Vianoce priniesly Maďarom strašné sklamanie. Ešte pred týždňom bláhaly si pešťské noviny, že pri Maďarii zostanú naše Košice a naša Bratislava (Prešporok)."

Tie isté noviny z 1. januára vysvetľujú aj vznik názvu Wilsonovo mesto: „Prichodí radostná novina, ktorá sa milo dotkne každého slovenského srdca. Prešporok, čili starodávna naša Bratislava, dostane sa v týchto dňoch do moci našich vojsk... Na mapách československého štátu, ktoré boly teraz v Prahe, vydané je naša Bratislava pomenovaná Wilsonovým mestom. Dľa pražských novín stalo sa to vraj preto, že si americkí Slováci tak želali. Ale je to omyl, ktorý zapríčinili pražské noviny, lebo máme zistené, že ani Slovenská liga v Amerike, ani žiadna iná organizácia amerických Slovákov nežiadala o nič takého. Pražský Denník, ktorý prvý túto správu doniesol, schvaľoval túto premenu iba z tej príčiny, že Prešporok má iba nemecké meno, nevediac o krásnom slovenskom, a k tomu ešte tradíciou posvätenom mene."

Národnie noviny o obsadení Bratislavy 1. januára 1919 napísali: „Prešporok je vzácny dar slovenskému národu a Česko-Slovenskému štátu. Dávna Bratislava - ako ju menovali naši otcovia...," a Slovák 13. februára: „vláda na osobitom vlaku, sprevádzaná mnohými deputáciami slovenských stolíc, odcestovala do Bratislavy."

Rozhodnutím ministerstva pre správu Slovenska a Dr. Vavra Šrobára bol nakoniec zverejnený výnos, datovaný 25. marca 1919, že „meno Bratislava je už úradne ustálené". Definitívne platilo od 27. marca, keď výnos vyšiel v Župných novinách.

Vladimír Tomčík

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie