Pamiatkari evidujú tisíc návrhov na zápis

1.6.2008
0
Páčil sa vám článok?

Podnet na zápis objektu - stavby do zoznamu národných kultúrnych pamiatok môžu podľa zákona podať aj občania na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý spracúva návrhy na ich vyhlásenie. V súčasnosti eviduje približne 1000 podnetov.

Objekt, ktorý sa dostane do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, by mal mať výnimočné pamiatkové hodnoty. "Návrh na vyhlásenie pripravuje Pamiatkový úrad SR, aj za účelom objektivizácie návrhu na zápis za národnú kultúrnu pamiatku je zostavená Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu," povedal hovorca rezortu kultúry Jozef Bednár s tým, že každý návrh musí schváliť komisia. "V súčasnosti evidujeme približne 14.000 nehnuteľných a 30.000 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok," dodal.

"Právoplatnosť v terajšom období nadobúdajú napríklad vyhlásenia objektov tepláreň na Čulenovej ulici, cvernová továreň na Páričkovej ulici, Dom lodníkov, oporný múr Pálffyho paláca na Zámockej ulici," odpovedal Bednár na otázku, aké objekty sú v procese vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku v Bratislave.

Rezort kultúry neregistruje pamätihodnosti. V evidencii pamätihodností obcí sú prevažne objekty drobnej sakrálnej architektúry ako kaplnky, prícestné kríže, domy významných osobností, lokálne významné pamiatky. Bednár uviedol, že stupeň ochrany a spôsob vedenia evidencie pamätihodností si obec určuje väčšinou svojím všeobecne záväzným nariadením. "Najlepšou možnosťou, ako vo všeobecnosti chrániť mestské štvrte a budovy pred veľkoplošnými asanáciami, je ich ochrana formou územného plánu sídla a zóny," ozrejmil Bednár.

"Zoznam pamätihodností má od roku 2007 bratislavská mestská časť  Nové Mesto, schválili ho tamojší miestni poslanci," uviedla novomestská hovorkyňa Alžbeta Klesnilová. Je ich sedem a medzi ne patria aj televízna veža Kamzík, areál vysokoškolského areálu Mladá garda či sedačková lanovka Železná studnička - Kamzík. Na stránke mestskej časti Petržalka je Súpis historických a kultúrnych pamiatok, kde v počte 52 pamiatok sú aj národné kultúrne pamiatky ako divadlo Aréna či gotická veža františkánskeho kostola v Sade Janka Kráľa.

Riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok Bratislava Ivo Štassel informoval, že ústav pripravuje zoznam pamätihodností Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou, ktorý prerokuje komisia kultúry mestského zastupiteľstva.

(tasr)

Páčil sa vám článok?